Federatie Particulier Grondbezit

Aanpassing overgangsrecht Natuurschoonwet 1928.

September 15, 2020 by FPG

Op 15 oktober publiceerde het kabinet de beantwoording van Kamervragen over het wetsvoorstel dat voorziet in h

Update 19 oktober 2020

Op 15 oktober publiceerde het kabinet de beantwoording van Kamervragen over het wetsvoorstel dat voorziet in het overgangsrecht Natuurschoonwet 1928. Die publicatie vindt u hier.

FPG voerde verschillende malen overleg met het ministerie van Financiën om de noodzaak van het overgangsrecht te benadrukken en over de vorm daarvan. De antwoorden op de Kamervragen bieden meer inzicht in de precieze werking van de details van het overgangsrecht.

15 september 2020

Zoals verwacht omvat het Belastingplan 2021 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd ook het overgangsrecht bij de Natuurschoonwet. Dit hangt samen met het nieuwe NSW Rangschikkingsbesluit dat juist vorige week is gepubliceerd (voor meer daarover zie ons eerdere artikel hier).

In het wetsvoorstel is overgangsrecht opgenomen voor situaties waarin niet aan de zogenoemde instandhoudingseis van de NSW 1928 wordt voldaan door de gewijzigde regelgeving van het Rangschikkingsbesluit NSW 1928. Door dit overgangsrecht worden de fiscale gevolgen van het niet langer voldoen aan de instandhoudingseis voor die situaties buiten werking gesteld (voor het deel van de onroerende zaak dat niet meer voldoet aan de nieuwe voorwaarden om als landgoed te worden aangemerkt). Let u erop dat de fiscale gevolgen voor het niet meer voldoen aan de bezitseis op geen enkele manier ongedaan kan worden gemaakt. FPG voerde verschillende malen overleg hierover met het ministerie van Financiën. Het wetsvoorstel en toelichting vindt u hier, onder Belastingplan/overige fiscale maatregelen .