Federatie Particulier Grondbezit

Landgoeddag: Toerisme & Recreatie- bied kansen en perspectief

April 27, 2021 by FPG

De NBTC pleitte op de Landgoeddag van 16 april jongstleden

De NBTC pleitte op de Landgoeddag van 16 april jongstleden voor een nieuw perspectief: Zet de recreant in voor de opgaven waar het landgoed voor staat. Rustzoekers komen graag naar natuurkampeerterreinen en trekkershutten die erkent zijn door De Groene Koepel. En luxe boomhutten verleiden gegoede Amsterdammers om bij te dragen aan Landgoed Eyckenstein.

Adriennne Vriesendorp (bestuurslid FPG) leidde de digitale Landgoeddag in: “De druk op landschap en natuur is, zeker nu in coronatijd, toegenomen. De terreineigenaar voelt dat maar al te goed. De vraag is wat kunnen we er zelf aan doen om meer balans te krijgen in lusten en lasten die de vele bezoekers met zich meebrengen.”

Perspectief en verdienmodellen

Tijdens de digitale bijeenkomst waren drie sprekers te gast die ter ondersteuning en inspiratie het thema 'Recreatie en Toerisme – de Lusten en de Lasten' verder uitdiepten. Als eerste nam Angelique Vermeulen van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congessen het woord. Het perspectief dat zij bood in haar presentatie is om niet alleen te kijken naar meer omzet uit meer bezoekers, maar om de recreant in te zetten voor de maatschappelijke opgaven  waar het landgoed voor staat (lees hier meer).

Eelke Horselenberg van De Groene Koepel schetste vervolgens een beeld van gelijkgezinde, rustige en natuurminnende bezoekers van de erkende natuurkampeerterreinen en trekkershutten om landgoedeigenaren te inspireren tot een laagdrempelige, renderende en gestaag groeiende investering.  (lees hier meer).
De laatste spreker tenslotte, Otto van Boetzelaer van Landgoed Eyckenstein en bestuurslid UPG, sprak over luxe boomhutten en natuurbegraafplaatsen als verdienmodel. Hij lichtte toe hoe, geheel in overeenstemming met het perspectief van Angelique Vermeulen (NBTC), de lasten verlaagd kunnen worden door bezoekers bij te laten dragen aan maatschappelijke opgaven zoals veiligheid voor fietsers door samen te werken met partners in het gebied.

Doe mee met Nederlandselandgoederen.nl en social media

Tot slot nodigde Adrienne Vriesendorp landgoederen uit om ook deel te nemen aan de website nederlandselandgoederen.nl. Om te laten zien wat er allemaal te doen en te beleven is, ook als het landgoed niet is opengesteld. De website wordt nu intensief op Instagram en Facebook gepromoot door regelmatig berichten te posten. Daardoor is de aandacht in het afgelopen half jaar flink gegroeid en dat vergroot het draagvlak. Deel en tag de posts in het eigen netwerk, zodat het bereik verder groeit en de invloed vergroot. De website is ook ontwikkeld om te laten zien wat de landgoederen te bieden hebben en om op die manier het draagvlak voor ontwikkelingen op de landgoederen te vergroten.

Laatste Landgoeddag als bestuurslid

Helaas kon deze Landgoeddag niet fysiek plaatsvinden, zo memoreerde Adrienne Vriesendorp, het is haar laatste Landgoeddag als bestuurslid van FPG en verantwoordelijke voor landgoederen. "We zijn in mijn bestuursjaren op veel mooie plekken geweest. We hebben heel veel gastvrijheid van eigenaren ondervonden. We hebben mooie onderwerpen besproken en goede sprekers gehoord. Maar bovenal, en dat is toch een belangrijk aspect van de landgoeddagen, hebben we veel gezelligheid ervaren. Dank daarvoor en ik draag graag het stokje over aan Bibian van Rijckevorsel, en heel graag tot ziens.” 

De presentaties van de sprekers op de Landgoeddag vindt u achter de inlog hier. Verder kunt u de online Landgoeddag terugkijken. Om in te loggen gebruikt de reeds verstrekte gegevens. Of u kunt zich alsnog aanmelden via fpg@grondbezit.nl