Federatie Particulier Grondbezit

Algemene Ledenvergadering OPG

De zomer ALV van OPG zal dit jaar plaatsvinden in en om Langeveen. We zijn te gast bij het landgoed Bruinehaar van onze voorzitter Max van Rechteren.

Programma

  • 10:00: Inloop

  • 10:30: Algemene Ledenvergadering OPG

  • 11.30: Pauze

  • 11:45: Introductie en stand van zaken PPLG (Provinciaal Programma Landelijk Gebied) door Machtelijn Tempelman en het bestuur.

  • 12:15: In het kader van de economische vitaliteit platteland zal Robert Jan Nieuwland (notarieel juridisch adviseur en rentmeester) een korte schets geven van de stand van zaken en de lobby rond NSW en Box 3.

  • 12:45: Lunch

  • 13:30: Korte introductie van Ben van Dinther, bioloog van Provincie Overijssel. Aansluitend een door hem begeleide wandeling van ca. 3,5 km over Landgoed Bruinehaar in het natuurgebied Engbertsdijksvenen. We bekijken het pilot project versterking aandachtsporten en bespreken de biodiversiteit-waarde van lanschapselementen.

  • Ca. 15:00: Afsluiting bij Café Restaurant Waaijer.

Binnenkort kunnen leden van OPG zich opgeven voor deze ALV.