Federatie Particulier Grondbezit

Algemene Ledenvergadering UPG

Geacht UPG-lid,

Bij dezen nodigt het bestuur van het Utrechts Particulier Grondbezit u als lid van harte uit om aanwezig te zijn bij de ALV op woensdag 21 juni 2023 op Parc Broekhuizen te Leersum. 

Adres: Broekhuizerlaan 2, 3956 NS Leersum

Wij ontvangen u graag om 17:30 uur in de Ante Chambre bar (eerste etage) met een kop koffie of thee en koekjes, waarna wij om 18:00 uur starten met de vergadering. De relevante stukken hebt u intussen per mail ontvangen.

Het formele deel zal omstreeks 19:00 uur eindigen. Aansluitend zal dhr. Jan Steurrijs (Opgavemanager UPLG Provincie Utrecht) met u in gesprek willen over de transitie van het landelijk gebied (UPLG). 

Programma in het kort

17:30 – 18:00 uur           Ontvangst op Parc Broekhuizen

18:00 – 19:00 uur           Algemene ledenvergadering UPG

19:00 – 19:45 uur           In gesprek over het UPLG

19:45 – 21:00 uur           Borrel en napraten een drankje en een broodje

Graag aanmelden!

Wij verzoeken u om uzelf aan te melden via upg@grondbezit.nl, en daarbij te vermelden met hoeveel personen u komt. Dit in verband met de gastvrijheid van de locatie.

De ALV

De vergadering start op 18:00 uur en zal afgerond zijn om 19:00 uur. 

Bestuursmutaties

U bepaalt de samenstelling van het UPG-bestuur. We hebben deze avond vier aftredende bestuursleden, waarvan twee van hen herkiesbaar zijn. Het bestuur van UPG draagt een kandidaat-bestuurslid voor. Een korte persoonlijke introductie van de persoon hebt u reeds ontvangen per mail.

Het UPG-bestuur is nog op zoek naar een extra bestuurslid. U kunt voor zowel de openstaande vacature als voor het kandidaat-bestuurslid uzelf kandideren. Stuur hiervoor een bericht met motivatie en CV naar het bestuur van het Utrechts Particulier Grondbezit via upg@grondbezit.nl

Kascommissie

Het is de bedoeling om tijdens de vergadering ook een kascommissie te benoemen. Het bestuur vraagt mensen die hiervoor belangstelling hebben zich als kandidaat aan te melden via upg@grondbezit.nl.  

In gesprek over het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG)

In aansluiting op de vergadering zal de heer Jan Steurrijs van de Provincie Utrecht een toelichting geven op het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG), waarvan de eerste versie op 1 juli zal worden ingediend bij de Rijksoverheid. We kunnen met hem in gesprek over de implicaties van dit plan en de provincie uw complimenten, zorgen en oplossingsrichtingen meegeven. Het plan is een ‘work in progress’, dus uw input is zeer waardevol!

Napraten met een broodje

Na afloop is er de gelegenheid tot napraten en verzorgen wij diverse sandwiches, dagverse soep en een frisse salade.

Mogen wij u 21 juni a.s. verwelkomen?

Deel met anderen