Federatie Particulier Grondbezit

Webinar Omgevingswet -visie -plannen

In het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie op 1 januari 2024, nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan een webinar. In het webinar zal een toelichting gegeven worden op de huidige status en inhoud van de Omgevingswet en de daaruit voortvloeiende visies en plannen. Ook wordt er zo mogelijk aangegeven op welke wijze u te maken krijgt met deze wetgeving en de consequenties voor ruimtelijke ordeningskwesties. Er zal ruimte zijn om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Het webinar wordt verzorgd door Jeanine Jentink en Erwin Stevens van Buro SRO.

Datum: 28 september 2023

Tijdstip: 20.00 – 21.00 uur

Opgeven via fpg@grondbezit.nl

Webinar Omgevingswet -visie -plannen afbeelding

Deel met anderen