Federatie Particulier Grondbezit

Informatiebijeenkomst Nieuwe Natuur voor Utrecht, het NNN-project van UPG

Informatiebijeenkomst voor UPG-leden over het omzetten van grondbezit naar natuur, in Cultuurhoek, Engweg 14 te Driebergen.

De provincie Utrecht heeft van het Rijk een opgave om het huidige areaal van het Natuurnetwerk Nederland (NNN-gebied) uit te breiden. De laatste honderden hectares zijn voor de provincie niet zo makkelijk meer te vinden, maar wel gewenst om aan de doelen voor natuur, klimaat, water en recreatie te werken. De provincie Utrecht heeft ons als vereniging Utrechts Particulier Grondbezit een opdracht verleend om bij onze leden te inventariseren of er mogelijkheden zijn tot ontwikkeling van aanvullend NNN-gebied.

De nieuwe natuur moet liefst binnen de NNN en de Groene Contour vallen. Het UPG  gaat bij haar leden een inventarisatie doen om inzichtelijk te krijgen of en onder welke voorwaarden er nog percelen zijn om toe te voegen aan het NNN.

In deze informatiebijeenkomst samen met de provincie lichten we het project toe en komen in hoofdlijnen de mogelijkheden en beschikbare regelingen aan bod. Er is ruimte om vragen en zorgen te bespreken. 

Graag aanmelden bij UPG@grondbezit.nl

Programma van Informatiebijeenkomst Nieuwe Natuur voor Utrecht, het NNN-project van UPG (concept-programma)

Deel met anderen