Federatie Particulier Grondbezit

OPG/GPG Veldexcursie Klimaatrobuuste landgoederen

De effecten van droogte op rood en groen erfgoed, zijn in deze relatief droge zomer weer goed te zien. De laanbeuken hebben het zwaar en ook de grachten zijn vaker droog dan gevuld met water. In het bredere perspectief gaat het over de klimaat- en energieopgaven die een grote impact hebben op landgoederen en erfgoed. In het Manifest klimaatrobuuste landgoederen (Manifest-klimaatrobuuste-landgoederen.pdf (soil4u.nl)) staat beschreven in een aantal thema’s de basisprincipes van klimaatrobuust erfgoed beschreven. Om u te inspireren op dit vlak en te zien hoe dit in de praktijk kan worden vormgegeven nodigen wij u graag uit voor een veldexcursie op landgoed ’t Medler in Vorden en Proeftuin Nettelhorst, tussen Lochem en Borculo. Hier zijn waardevolle en inspirerende projecten gaande, die de problematiek rondom klimaat en energie, aanpakken. 

--- 

Programma 

9.30 – 12.00 uur: toelichting en bezoek Proeftuin Nettelhorst 

Adres: De Melktap, Nettelhorsterweg 21, 7242 EA Geesteren  

De Proeftuin Nettelhorst, die zich bevindt in de buurtschap Nettelhorst tussen Lochem en Borculo, richt zich op een aantal opgaven die aanhaken op duurzame waarden voor toekomstige generaties. In de Proeftuin spelen drie thema’s: slimme mobiliteit, fossielvrij en circulaire economie en een beleefbaar landschap. Tijdens de excursie bezoeken we 2 pioniersbedrijven die aan de slag zijn met nieuwe verdienmodellen op het gebied van energie. Ook gaan we naar De Nettelhorst, onderdeel van Twickel, waar erfgoed, landschap en een ‘slimme’ weg elkaar treffen.    

 

12.00 – 13.00 uur: Lunch bij De Melktap 

 

13.30  - 16.00 uur: bezoek en rondleiding Landgoed ´t Medler 

Adres: Ruurloseweg 115 Vorden, laan inrijden via N319, parkeren nabij het landhuis in de laan. 

Op landgoed ’t Medler is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het herstellen van de oude loop van de Baakse Beek. Reden hiervoor is dat de landgoederen die zich aan de Baakse Beek bevinden, ook veel last hebben van de droogte. Rentmeester Eelco Schurer zal ons tijdens een wandeling vertellen over de consequentie s die het project hebben gehad op landgoed. 

--- 

Aanmelden kan door een e-mail te verzenden aan m.tempelman@grondbezit.nl 

Mocht u aanvullend vragen hebben, bel ons gerust. Machtelijn Tempelman: 06-30 83 30 73

Deel met anderen