Federatie Particulier Grondbezit

OPG Lezing en excursie Natuurherstel en Erfgoed

Op 1 december organiseert het OPG een lezing en excursie op landgoed het Lankheet met het thema 'Erfgoed en Natuurherstel'. Bij natuurherstel-maatregelen kan het zijn dat er wordt gestuit op landschapshistorische structuren. Hoe kan men hier het beste mee omgaan? Hoe zorg je ervoor dat erfgoed en natuurdoelen hand in hand gaan?

Deze vragen behandelen we onder andere aan de hand van een case waarbij we immaterieel erfgoed inzetten om natuurherstel te bereiken: door nieuwe kleinschalige akkertjes met biodiverse akkerflora aan te leggen. Op Het Lankheet is de pilot met deze akkers nu een jaar aan de gang, en we nemen een kijkje naar hoe dit ervoor staat.

Tijdens deze dag zullen de resultaten van het onderzoeksproject dat het OPG het afgelopen jaar heeft uitgevoerd worden gedeeld. Het exacte programma volgt.

U kunt deelnemen door een mail te sturen naar Sofie Nijland: s.nijland@grondbezit.nl

Deel met anderen