Federatie Particulier Grondbezit

Werkgeversbijeenkomst: cao-overleg Bos & Natuur

Het einde van de huidige looptijd van de cao Bos en Natuur nadert. Dit betekent dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao weer van start gaan. In dat kader hebben de werkgeversorganisaties uitvoerig met elkaar gesproken over de stand van zaken bij de individuele werkgevers.

Tijdens deze online bijeenkomst worden de leden/werkgevers bijgepaat na de eerste ronde gesprekken met alle sociale partners. Daarin zijn de inzetbrieven van CNV en FNV gedeeld. De inzetbrief van de werkgevers Bos en Natuur voor de cao-onderhandelingen van 2024 kunnen leden op verzoek ontvangen. 

We hebben kennis genomen van de standpunten en praten u graag bij over onze inzet en er is gelegenheid mogelijke vragen voor te leggen. We bespreken hoe de vlag erbij hangt en proberen we gezamenlijke de stip op de horizon te zetten. FPG leden kunnen voorafgaand aan de

Het overleg is onder leiding van FPG-bestuurder en portefeuillehouder Bibian van Rijckevorsel, tevens onderhandelaar namens de particuliere werkgevers aan FPG verbonden.

Aanmelden kan achter de inlog, mocht u deze niet hebben, dan graag per mail aan fpg@grondbezit.nl 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.