Federatie Particulier Grondbezit

Vertraagde regeling natuurherstel aanleiding voor werkbezoek directeur Natuur van LNV

14 augustus 2020 door FPG

FPG is van mening dat ook particuliere eigenaren

Werkbezoek

FPG is van mening dat ook particuliere eigenaren betrokken moeten worden bij de besteding van extra budget voor natuurherstel dat het kabinet onlangs beschikbaar stelde. FPG heeft met oog daarop deelgenomen aan de uitvraag van het ministerie LNV naar mogelijke voorstellen voor dat budget. Onlangs kregen we te horen dat de regeling nogmaals vertraagd is. Om het belang van deze regeling voor onze leden duidelijk te maken, nodigden we de directeur Natuur van het ministerie LNV uit bij Stichting Maatschappij van Weldadigheid op woensdag 29 juli.

Vertraagde regeling

In april bood de FPG 47 concrete projectvoorstellen aan voor versneld natuurherstel en de natuurbank aan het ministerie LNV. Het ministerie LNV was voornemens om op korte termijn met projecten te starten. Hiervoor heeft het ministerie verschillende financiële instrumenten onderzocht, waarmee zij invulling konden geven aan de snelheid, die ook politiek zeer gewenst is. Ze hoopten dit met name via rechtstreekse opdrachten te kunnen realiseren. Helaas bleek de juridische werkelijkheid weerbarstiger, de risico’s in verband met o.a. staatssteun bleken te groot.

Het ministerie heeft daarom moeten concluderen dat voor terrein beherende organisaties (anders dan Staatsbosbeheer) en particulieren er geen snelle en juridisch houdbare weg is om projecten met natuurherstelmaatregelen te kunnen honoreren.

Werkbezoek

De vertraging en het feit dat onze leden klaar staan om met hun projecten te beginnen, waren voor ons aanleiding voor het werkbezoek met de directeur Natuur van het ministerie LNV. Duidelijk werd dat particuliere eigenaren, zoals Stichting Maatschappij van Weldadigheid, een grote rol spelen bij versneld natuurherstel.

Nieuwe regeling

Momenteel kijkt het ministerie naar andere instrumenten, waaronder een nieuw op te stellen subsidieregeling. De FPG is hier nauw bij betrokken. Ongeacht de precieze keuze van de regeling zal wel duidelijk zijn dat implementatie en gebruik hiervan nog enige tijd gaat duren. De FPG vindt het voor onze leden, die een actieve bijdrage hebben geleverd met voorstellen, jammer dat er toch weer vertraging is opgetreden in de beoordeling van de voorstellen en het uitwerken van de regeling.