Federatie Particulier Grondbezit

De Landeigenaar: “Word actief, dan zijn er kansen”

11 december 2020 door FPG
Labels:

Er ligt een forse uitdaging om Nederland klimaatbestendig te maken, stelt deltacommissaris Peter Glas. Hij roept grondeigenaren op om daarop in te spelen: “Word actief, dan zijn er kansen.” Hij doet deze oproep in het decembernummer van De Landeigenaar. Glas bewaakt als Rijksadviseur de voortgang van het nationaal Deltaprogramma. “Mijn opgaven zijn erop gericht dat we in 2050 voldoen aan de normen voor de waterkeringen, weerbaar zijn tegen watertekort en klimaatbestendig en robuust zijn ingericht."

Niet alles kan meer

Een weerbare delta is niet alleen een wateropgave, maar ook een ruimtelijke opgave, legt hij uit.
Glas: “De tijd dat alles overal kon is voorbij. Regionaal gaan we in gezamenlijkheid kijken wat de waterbeschikbaarheid is en welke functies daar bij passen.”

Écht ingrijpen tegen droogte

Hij denkt dat alle grondeigenaren met name te maken krijgen met de beschikbaarheid van zoet water. “De droogte heeft er echt ingehakt. Dat heeft veel aandacht, tot aan de minister.”

800 miljoen beschikbaar

Grondeigenaren moeten daarop inspelen. Vanaf 2022 is er voor de zoetwatermaatregelen 800 miljoen euro beschikbaar in het Deltaprogramma. Glas: “Dat biedt aanknopingspunten voor particuliere eigenaren, terreinbeherende organisaties en voor de landbouw om daar op een creatieve manier bij aan te haken. U zult dat in de regio met uw regionale en lokale bestuurders moeten oppakken. Dus wees actief, dan zijn er kansen.”

Meer in het decembernummer van De Landeigenaar:

De Landeigenaar is het vakblad van de FPG voor het beheer van het buitengebied. De Landeigenaar verschijnt 4 maal per jaar. In het decembernummer is het thema water. Met verder onder andere:

• Artikel van Professor Havekes: wie is eigenaar van het water?
• Gevolgen van droogte voor monumenten en natuurgronden
• Gerben de Boer, voorzitter HFG: “Er zijn betere oplossingen voor de veenweiden”
• Tienjarige overgangsregeling Natuurschoonwet
• Boeren steeds actiever met wateropgaven
• Toekomstbestendig maken van een 14e eeuws familielandgoed

Leden vinden dit weekend De Landeigenaar op hun deurmat. Hier kunnen ze het blad ook digitaal lezen (na inloggen). Leden die problemen hebben met inloggen kunnen contact opnemen met het secretariaat. Voor niet-leden, u kunt hier meer informatie vinden over een abonnement op De Landeigenaar.