Federatie Particulier Grondbezit

Tegengeluid tegen lobby natuurvolgend bosbeheer

16 februari 2021 door FPG
Labels:

Vandaag publiceert Dagblad Trouw een sterk tegengeluid in de door een aantal stichtingen gepolitiseerde discussie over bosbeheer. Met de titel “Het Nederlandse bos verdient beter dan valse paniek” bieden bosexperts in dat artikel een breder perspectief.

Het initiatief voor het artikel werd genomen door Jan den Ouden en Frits Mohren en Simon Klingen, drie gerespecteerde namen in de kenniswereld van bos en natuur. De opinie werd ondersteund vanuit verschillende geledingen binnen de sector. Ook FPG-voorzitter Roel Robbertsen ondertekende het tegengeluid.

Kamerdebat gekaapt

Dat vorige week ook weer het jaarlijkse Kamerdebat over Natuur werd gekaapt door de beweging die zich hard maakt voor natuurvolgend bosbeheer, leidde tot forste kritiek uit de praktijk. Die kritiek wordt met het artikel omgezet in een duidelijk tegengeluid.

De lobby van de Stichting Natuurvolgend bosbeheer en Natuuralert wordt gekenmerkt door een niet-aflatende drang tegen bijna alle vormen bomenkap. Door hun eenzijdige benadering ontstaat het gevaar dat iedere nuance in het debat zoekraakt. Volgens het tegengeluid schetsen de stichtingen een vals beeld van de effecten van de houtoogst en het belang van bomenkap voor bosbeheer.

Reactie Minister Schouten

In haar Kamerbrief over de gevolgen van kaalkap laat minister Schouten zien terecht belang te hechten aan de kennis en expertise van de boseigenaren. Zij stelt hierover dat de Bossenstrategie een ambitieus kader neerzet voor het bosbeleid in de komende tien jaar. Binnen deze kaders wil de minister voldoende ruimte bieden aan bosbeheerders om de ambities, met behulp van eigen vakmanschap, in de praktijk te brengen.

Standpunt FPG

Bij bosbeheer zijn instrumenten nodig om de ambities op het gebied van beheer en aanplant van bossen waar te maken. Bomenkap is een instrument dat daar al eeuwenlang bij hoort. Daarnaast moeten we met toenemende druk op het bos door klimaatverandering en groeiende ruimteopgaves flexibiliteit en snelheid aan de dag kunnen leggen. Voor FPG staat vast dat als die professionele ruimte niet wordt geboden aan bosbeheerders, dit weinig stimulerend werkt voor eigenaren om extra bos aan te planten. Het paard wordt daarmee achter de wagen gespannen.

Achtergrond

Het artikel in Trouw vindt u hier.

Een eerder artikel van FPG met uitgebreid verslag over het kamerdebat over Natuur vindt u  hier. De FPG-inbreng voor de discussie over de bossenstrategie vindt u hier.
De FPG-inbreng ten aanzien van het programma Natuur vindt u hier.

Links naar genoemde kamerbrieven en rapporten vindt u hier:
Schriftelijk overleg Natuur (klik hier)
Kamerbrief over ecologische effecten van vlaktekap (klik hier),
Onderzoek naar de ecologische gevolgen van vlaktekap (klik hier)
Onderzoek van NatuurAlert (klik hier).