Federatie Particulier Grondbezit

Staatssecretaris presenteert onderzoek belastingheffing

24 juni 2021 door FPG

Op maandag 21 juni stuurde Staatssecretaris Vijlbrief een kamerbrief over het

Op maandag 21 juni stuurde Staatssecretaris Vijlbrief een kamerbrief over het lang beloofde onderzoek naar belastingheffing in Box 3 op basis van werkelijk rendement. Vijlbrief schrijft dat het door PriceWaterhouseCoopers uitgebrachte onderzoek goede aanknopingspunten biedt voor een volgend kabinet om een heffing naar werkelijk rendement nader uit te werken. FPG pleit al lange tijd voor een oplossing voor particuliere eigenaren waarbij de belastingheffing meer in lijn komt met het daadwerkelijke rendement.

De Kamer heeft gevraagd om de huidige forfaitaire box 3-heffing om te zetten in een heffing over het werkelijk behaalde rendement. Dit heeft geleid tot dit onderzoek dat het nieuwe Kabinet kan gebruiken om een nieuw stelsel in te voeren.

Belastingdruk blijft groeien

Het huidige forfaitaire systeem is erg nadelig voor particuliere eigenaren. Sinds 2016 is bijvoorbeeld de belastingheffing per hectare voor verpachte grond met 100% (!) gestegen, terwijl de pachtopbrengsten door lager wordende pachtnormen met 30% daalden. Veel verpachters hebben momenteel een negatief rendement op verpachte gronden.

Huiswerk voor nieuw Kabinet

Het onderzoek laat zien dat invoering op dit moment niet mogelijk is door de gebrekkige informatiepositie van de belastingdienst. Om die te verbeteren moet de bestaande data-levering naar de belastingdienst worden uitgebreid door ketenpartners als banken, verzekeraars en financiële instellingen. Daarnaast moet de nieuw gewonnen informatie worden uitgewerkt in een stelsel dat heffing op werkelijk rendement mogelijk maakt. Voor onroerende zaken zitten daar nog extra haken en ogen aan.

Geen soelaas op korte termijn

FPG ziet in de brief en het onderzoek een signaal dat de Nederlandse overheid naar een eerlijker belastingsysteem wil voor grondeigenaren. Het biedt echter niet op korte termijn de oplossingen die nodig zijn voor particuliere verpachters en eigenaren van NSW-opstallen. Het is nu namelijk een feit dat het huidige systeem van vermogensrendementsheffing ernstige weeffouten in zich heeft, met grote gevolgen voor de grondgebonden landbouw en de instandhouding van het Nederlandse erfgoed.

FPG biedt oplossingen

FPG biedt concrete oplossingen aan die binnen het huidige stelsel eenvoudig zijn door te voeren. En brengt daarmee belastingheffing op basis van daadwerkelijk rendement dichterbij. Dit zullen we bij de vertaalslag van dit onderzoek in een nieuw stelsel bespreken met een nieuw Kabinet, Kamerleden en beleidsmakers.