Federatie Particulier Grondbezit

Quote-special over vijf landgoederen

8 september 2021 door FPG

In de Quote stond onlangs een uitgebreid artikel over vijf landgoederen: 

In de Quote stond onlangs een uitgebreid artikel over vijf landgoederen: “Heren met hectaren”. U vindt het hier digitaal. Quote sprak met landgoedeigenaren van een familie die al 250 jaar het landgoed beheert tot een jong gezin dat onlangs de sleutel kreeg van een Brabants klein landgoed. Het geeft een mooie inkijk in verschillende verdienmodellen en uitdagingen waar landgoederen heden ten dage mee te maken hebben. Ook wordt ingegaan op hoe landgoederen in de familie worden gehouden.

Ook zijn een aantal losse artikelen geplaatst door Quote over de landgoederen die wat uitgebreider ingaan op de specifieke situatie van Landgoed AndersteinLandgoed OoldeLandgoed de Hooge BraakenLandgoed Halsaf, en Landgoed Eyckenstein.