Federatie Particulier Grondbezit

FPG: Intrekking vergunning is een paardenmiddel

14 september 2021 door FPG

Via de media is vandaag uitgelekt dat de nationale landsadvocaat het ministerie van LNV geadviseerd heeft

Via de media is vandaag uitgelekt dat de nationale landsadvocaat het ministerie van LNV geadviseerd heeft vergunningen van grondeigenaren in te trekken rondom natuurgebieden. Dit zou het stikstofdossier moeten vlot trekken. FPG vindt het advies tot intrekking een paardenmiddel. Het is erger dan de kwaal en zet nog meer kwaad bloed in het buitengebied. 

Wantrouwen groeit

Intrekken van een vergunning is een ernstige inbreuk op het eigendomsrecht van grondeigenaren. Een vergunning is een officiële toestemming van de overheid om een activiteit uit te voeren. Als diezelfde overheid dat verkregen recht intrekt, leidt dat tot groot wantrouwen, rechtsonzekerheid en getuigen van slecht bestuur. FPG roept de minister dan ook op om dit advies niet te volgen.

Investeer nu in gebiedsaanpak

De minister en formerende partijen moeten op korte termijn helderheid verschaffen en aan de slag in de gebieden waar de stikstofuitstoot naar beneden moet. Hoe langer wordt gewacht hoe harder het mes op de keel komt te staan bij ondernemers. FPG roept het Kabinet dan ook op om in lijn met het manifest 'Regie op Ruimte' 1,5 tot 2 miljard euro in de Miljoenennota uit te trekken voor een integrale gebiedsaanpak waarmee perspectief wordt geboden voor grondeigenaren. De welwillendheid om de transitie vorm te geven is aanwezig, maar middelen en perspectief zijn er onvoldoende.