Federatie Particulier Grondbezit

FPG Dossier NSW

25 januari 2022 door FPG

In 1928 is de Natuurschoonwet (afgekort; NSW) tot stand gekomen. 

In 1928 is de Natuurschoonwet (afgekort; NSW) tot stand gekomen. Het doel van de NSW is het bevorderen van de instandhouding van landgoederen ten behoeve van de bewaring van natuurschoon.

Het bevorderen van de instandhouding van landgoederen heeft niet alleen betrekking op de verschijningsvorm van het landgoed, maar ook op de eigendomssituatie. Dit is uitgewerkt in de instandhoudingsplicht (bij aantasting van het karakter van het landgoed gaat deze rangschikking verloren) en de bezitseis (bij vervreemding van een landgoed kunnen bepaalde genoten fiscale faciliteiten gedeeltelijk verloren gaan).

Voordelen van rangschikking

De eigenaren van NSW-landgoederen genieten fiscale faciliteiten, die deels zijn geregeld in de NSW zelf en deels in de desbetreffende heffingswetten. Om als NSW-landgoed aangemerkt te kunnen worden, dient de onroerende zaak te voldoen aan de daartoe opgestelde criteria voor rangschikking.

Om een onroerende zaak als NSW-landgoed te laten rangschikken zal de eigenaar daartoe een verzoek moeten indienen bij het Ministerie van Economische Zaken.