Federatie Particulier Grondbezit

Faunabeheer staat onder druk

1 maart 2022 door FPG

Het faunabeheer in het landelijk gebied staat onder grote druk. Actueel zijn de recente commotie rondom de vrijstelling voor jacht op de de vos, de toename van incidenten met wolven, en het onderzoek de plaatsing van haas en konijn op de Rode Lijst.

Het faunabeheer in het landelijk gebied staat onder grote druk. Actueel zijn de recente commotie rondom de vrijstelling voor jacht op de de vos, de toename van incidenten met wolven, en het onderzoek de plaatsing van haas en konijn op de Rode Lijst. Dat is zorgelijk en draagt niet bij aan de balans in het natuurlandschap. FPG trekt dan ook samen op met de Jagersvereniging, LTO en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer om de huidige politieke trend tegen een gebalanceerd faunabeheer te keren.

Discussie rode lijst

Onlangs nog werd in het commissiedebat Natuur in de Tweede Kamer op 10 februari 2022 bevestigt dat het onderzoek naar de staat van instandhouding van haas en konijn van de Wageningen University en Research (WUR) bijna is afgerond. De minister zal aan de hand van het rapport in gesprek gaan met de stakeholders. De FPG zal hier haar standpunten bij de minister onder de aandacht brengen.

Eind 2020 is de Rode lijst zoogdieren geactualiseerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het haas en konijn zijn hierbij in de laagste bedreigingscategorie geplaatst. Dit gaf aanleiding voor de Partij voor de Dieren en de SP om te komen met een motie over het schrappen van haas en konijn op de lijst van vrij bejaagbare soorten. Ondanks het ontraden van minister Schouten, werd de motie toch aangenomen. De minister heeft in mei 2021 aangekondigd nieuw onderzoek te laten doen naar de staat van instandhouding van beide soorten. De relatie tussen de jacht en de staat van instandhouding wordt daarin ook onderzocht. Verschillende rapporten en onderzoeken in Europa en Nederland lieten in het verleden zien dat die relatie niet aanwezig is.

Eigendomsrecht

De FPG blijft zich inzetten om een inperking van het eigendomsrecht te voorkomen. Immers het jachtrecht is verbonden met het eigendomsrecht en wordt beschermt door het Europees verdrag van de Rechten van de Mens. De FPG zal tijdens haar werk zoveel mogelijk optrekken met gelijkgestemde partijen.

Zie ook de artikelen die FPG eerder heeft geschreven:

Actualisatie rode lijst-soorten (27-211-2020)

Haas en Konijn: Perk eigendomsrecht niet in! (26-02-2021)

Hernieuwd onderzoek naar staat instandhouding haas en konijn (27-05-2021)