Federatie Particulier Grondbezit

FPG in gesprek over Faunabeheer met minister Van der Wal

16 maart 2022 door FPG

Dinsdag 15 maart hebben de Jagersvereniging, NOJG, LTO Nederland en FPG gesproken met minister Van der Wal – Zeggelink

Dinsdag 15 maart hebben de Jagersvereniging, NOJG, LTO Nederland en FPG gesproken met minister Van der Wal – Zeggelink voor Natuur en Stikstof. Dit naar aanleiding van de gezamenlijke brandbrief die verstuurd is door de vier verenigingen.  Gezamenlijk werd gepleit voor: behoud van jacht op de wildsoorten, verbetering van het beleidsfundament en inhoudelijk overleg hierover, beleid harmoniseren met Europese en internationale regelgeving, formering van een onafhankelijke Landelijke Fauna Autoriteit en maak gebruik van de kennis, kunde en ervaring van eigenaren, boeren en jagers.

Aanleiding voor de brandbrief waren de uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland over de (landelijke) vrijstelling voor jacht op de vos in Utrecht, commotie rond de wolf en het onderzoek naar de staat van instandhouding van haas en konijn door plaatsing op de Rode lijst. Voor het artikel over de brandbrief, klik hier.

Gesprek met minister Van der Wal – Zeggelink

Naar aanleiding van de gezamenlijke brandbrief zijn de vier partijen uitgenodigd bij de Minister voor Natuur en Stikstof. Naast een nadere kennismaking met de minister is gesproken over de zorgen die leven bij de vier organisaties en hun achterban. Voor de FPG blijft een mogelijke inperking van het eigendomsrecht een grote zorg. Aangezien het onderzoek van de Wageningen University en Research naar de staat van instandhouding van de wildsoorten nog niet gereed is. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de jacht en het eigendomsrecht.

De minister heeft in het gesprek toegezegd met de Jagersvereniging, NOJG, LTO Nederland en FPG in gesprek te blijven. Daarbij ook aangegeven de gespreksonderwerpen op ambtelijke niveau een vervolg te geven. 

Twee minuten debat

Op 15 maart vond ook een twee minuten debat plaats in de Tweede Kamer. Vooraf aan dit debat zijn door de SGP en VVD vragen gesteld over de jacht, de landelijke en provinciale vrijstellingen en de tellingen en data. De SGP diende daarbij een motie in en verzoekt de regering te zorgen voor benutting van telgegevens van alle partijen die taken hebben op het gebied van monitoring, voor afstemming van telprotocollen en voor het betrekken van de genoemde resultaten van warmtebeeldtellingen bij onderzoeken naar de staat van instandhouding van wildsoorten, bij de beleidsreactie daarop en bij het evalueren van telprotocollen. De minister geeft in haar antwoord aan dat het wenselijk is om deze tellingen en data als extra informatie te gebruiken. Tevens gaat zij de komende tijde met alle betrokken partijen werken aan een verbetering van telprotocollen en inzameling van gegevens.