Federatie Particulier Grondbezit

Landgoeddag 9 april: hart voor het hoogste, hoofd voor het haalbare

26 april 2022 door FPG

Op 9 april 2022 zijn de leden van harte welkom geheten op het landgoed Prattenburg in Rhenen.

2022 04 09 Lg dag foto 4Op 9 april 2022 zijn de leden van harte welkom geheten op het landgoed Prattenburg in Rhenen. Deze Landgoeddag stond in het teken van recreatie en toerisme. Het verbinden en co-creëren van het landgoed aan ondernemingen om recreatie en toerisme mogelijk te maken, wordt op het landgoed Prattenburg ingezet om natuurbeheer en natuurschoon toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor iedereen.

De dagvoorzitter van deze Landgoeddag is FPG-bestuurslid Bibian van Rijckevorsel. Hij heette de vele leden welkom in het koetshuis. Met een introductie over natuuronderhoud en natuurontwikkeling is de toon meteen gezet. Landgoederen kunnen duurzaam worden ingezet om natuur en mensen te verrijken met duurzame connecties tussen beide. Support Nature zet zich nadrukkelijk in om landgoederen te ondersteunen en te begeleiden om meer uit hun natuurwaarde te halen. Jan Derk van Karnebeek, de initiatiefnemer van Support Nature, heeft hier als visie op dat digitale platforms kunnen helpen om vraag en aanbod voor natuurliefhebbers en -beheerders bij elkaar te brengen. Op deze manier worden landgoederen in mindere mate afhankelijk van subsidies. Er ontstaat een financiering direct vanuit natuurliefhebbers, door betaald natuuraanbod op het landgoed te vergroten.

Ook is er aandacht besteed aan praktische oplossingen om landgoederen toegankelijker te maken voor bezoekers, die met verschillende doelen een gebied kunnen betreden: voor het wandelen, mountainbiken, overnachten, etc. Van het familielandgoed De Treek-Henschoten werden de voorbeelden gepresenteerd van hoe het er op hun terrein aan toe gaat. Het landgoed heeft flink geïnvesteerd in de aanleg van zowel de ruiterroute als de  mountainbikeroutes. Daarom vraagt het landgoed van deze bezoekers een bijdrage om van deze paden gebruik te kunnen maken, zodat deze investeringen en het onderhoud ook in de toekomst kunnen worden opgebracht. De gebruikers kopen een vignet voor de prachtige MTB-route.

Na de heerlijke lunch is er een uitgebreide rondwandeling door het natuurrijke buitengebied, waarbij we een indruk te krijgen van de diverse activiteiten op landgoed Prattenburg. In samenwerking met de Hogeschool Van Hall Larenstein en de Wageningen Universiteit vinden er op het landgoed educatieve experimenten plaats voor bomenaanplant. Daarnaast worden er bomenadoptieprojecten gehouden, om plaats te maken voor nieuwe gezonde bomen. Deelnemers kunnen hun eigen boom adopteren en op deze manier bijdragen aan het in stand houden van de fraaie natuur van het landgoed Prattenburg. Het landgoed heeft daarmee een veelzijdig gezicht, waar er rekening wordt gehouden met verschillende maatschappelijke bijdragen.

Na een korte update van de Landgoederencommissie van de FPG heeft familie Van Asch van Wijck de aanwezige leden verteld over de geschiedenis van het landgoed. De passie en het enthousiasme voor het landgoed en het bijkomende ondernemerschap is in alles te merken waar de familie mee bezig is. Een open kijk op kansen, met hart voor het hoogste en hoofd voor het haalbare. Aldus, een geslaagde Landgoeddag.

Leden van FPG kunnen na inloggen de presentaties van Support Nature en Treeker Trail hier downloaden..

2022 04 09 Lg dag foto 3-651df050
2022 04 09 Lg dag foto 5-d169ea6a
2022 04 09 LG dag foto 2-5f417749