Federatie Particulier Grondbezit

Gecontroleerd beheer van de wolf noodzakelijk voor maatschappelijk draagvlak

5 mei 2022 door FPG

Op initiatief van de Federatie Particulier Grondbezit heeft een brede coalitie van 25 belanghebbenden,

Op initiatief van de Federatie Particulier Grondbezit heeft een brede coalitie van 25 belanghebbenden, het position paper ‘Gecontroleerd beheer van de wolf noodzakelijk voor maatschappelijk draagvlak’ aangeboden aan Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof.

De doelen

De initiatiefnemers van het position paper vinden dat er in elk geval op twee belangrijke punten dringend verandering in het beleid moet komen:

 • Op de eerste plaats moet de wolvenpopulatie gecontroleerd beheerd kunnen worden, zowel preventief als in geval van schade
 • En daarnaast moet het mogelijk worden nulstandgebieden in te stellen waar wolven verwijderd moeten kunnen worden

In het position paper wordt gepleit om tot een evenwichtig en realistisch beleid met betrekking tot de wolf te komen. Naar de mening van de ondertekenaars zal dit het maatschappelijke draagvlak voor de aanwezigheid van de wolf vergroten. De coalitie pleit niet voor een wolvenvrij Nederland, maar voor gecontroleerd beheer van de wolf op plekken waar er daadwerkelijk ruimte is voor een wolvenpopulatie.
 
Sinds in 2015 de eerste wolf weer in Nederland werd waargenomen is de populatie snel gegroeid. In 2019 zijn de eerste jongen hier geboren. Inmiddels bevinden zich naar schatting ongeveer dertig wolven in Nederland. Dit is een exponentiële groei van 40% per jaar. Als deze groei zo doorzet, dan zijn er binnenkort al meer dan honderd wolven in Nederland.
 
Met de toenemende aantallen nemen ook de spanningen toe. De groeiende populatie in Nederland blijft niet zonder gevolgen. De jongen gaan zwerven als ze volwassen worden. Juist deze zwervende wolven richten de meeste schade aan. Wolven maken slachtoffers onder vee, maar ook onder dieren die ingezet worden voor natuurbeheer zoals zoogkoeien met kalfjes, paarden, pony’s, Schotse Hooglanders, moeflons en schapen.
 
De 25 ondertekenaars van het position paper willen hierover graag het gesprek aangaan met minister Van de Wal-Zeggelink. Mocht u de position paper ook willen ondersteunen, dan kunt u een mail sturen aan fpg@grondbezit.nl.

Naast de Federatie Particulier Grondbezit bestaat de coalitie uit: 

 • LTO
 • Sectorraad Paarden
 • Federatie Vleesvee Nederland
 • Vereniging Gescheperde Schaapskudden
 • KNJV
 • Nederlandse Vakbond Pluimveehouderij
 • Landgoed Middachten
 • Nederlandse CIC-delegatie
 • No Wolves Benelux
 • NOJG
 • Het Nationale Park de Hoge Veluwe
 • Agractie Nederland
 • Landgoed Huis Noorderheide
 • Vereniging de Moeflon
 • Vereniging Het Ree
 • N.S.W. Landgoed De Valouwe
 • Vereniging Speciale Schapenrassen
 • Fokkervereniging voor het ruischaap
 • Landgoed Ampse
 • Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders
 • Landgoed Huis Hoog Deelen
 • Vereniging het Nederlands Flevolander Stamboek (NFS
 • Nederland Texelaar Schapenstamboek (NTS)
 • Landgoed Den Alerdinck II
 • Vee & Logistiek Nederland