Federatie Particulier Grondbezit

FPG biedt met "boerenlandgoederen" perspectief bij transitie

8 juni 2022 door FPG
Labels:

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft vandaag haar visie ‘Landschapsgronden: bekijk het breed!’ gelanceerd om voor ondernemers en grondeigenaren een perspectiefvol bedrijfsmodel te bieden voor de transitieopgaven in het landelijk gebied. De FPG geeft de overheid met haar visie handvatten om een broodnodige positieve impuls te geven binnen de stikstofaanpak van het Kabinet. Op 9 juni licht directeur Gerbrand van ’t Klooster de visie toe in de Tweede Kamer tijdens het Rondetafelgesprek dat gewijd is aan dit onderwerp.

FPG ondersteunt het beschermen van de natuur in ons land, tegengaan van verlies van biodiversiteit en tegelijkertijd perspectief bieden aan de agrarische sector. Directeur FPG, Gerbrand van ’t Klooster stelt: “Het stikstofdebat wordt echter overheerst door ecologische doelen en bespiegelingen waarbij de voorwaarde voor een succesvolle transitie, te weten economisch perspectief, nog nauwelijks een inhoudelijke lading heeft gekregen.”

Introductie "Boerenlandgoed"

De landschapsgronden dat het kabinet als tussenvorm tussen landbouwgrond en natuurgrond wil invullen, biedt bij een goede uitwerking mogelijkheden voor ondernemers en grondeigenaren. FPG introduceert daarvoor het ‘Boerenlandgoed’ als een perspectiefvol bedrijfsmodel. Het boerenlandgoed rust straks op dezelfde pijlers als een traditioneel landgoed dat is gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW): grondgebonden landbouw, natuur, landschap in verwevenheid en toegankelijk voor het publiek. Van ’t Klooster: “Voor het slagen van Boerenlandgoederen is het van belang dat alternatieve verdienmodellen als natuurbeheer, bosbeheer, recreatie, woningbouw, actief worden gekoppeld aan landbouwactiviteiten binnen de gebiedsgerichte aanpak. Deze boerenlandgoederen kunnen onder de werking van de Natuurschoonwet komen, net zoals de klassieke landgoederen. Dit heeft fiscale voordelen en biedt juridische ankers.”

Perspectief bieden met ondernemers aan het roer

Met de gepubliceerde visie wil FPG perspectief aan haar leden bieden om te kunnen bijdragen aan een succesvolle, haalbare en betaalbare transitie van het landelijk gebied.

Gerbrand van ’t Klooster: “Van de opkoop van grond, onteigening en een nationale grondbank verwacht de FPG niet dat de beoogde transitie wordt versneld en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Integendeel. Beter is het de gebiedsopgaven in de gebiedsgerichte aanpak, mét de ondernemers en grondeigenaren in het gebied zelf aan het stuur serieus te nemen.”