Federatie Particulier Grondbezit

Verenigingsnieuws; nieuwe website FPG

1 december 2022 door FPG

Welkom op de nieuwe website van FPG, met daarin het nieuwe logo. Daarmee versterken we op moderne wijze de belangenbehartiging voor particuliere grondeigenaren en -beheerders, het kennisdelen en de projecten voor de leden van FPG.

Als verenigingsbureau heeft FPG dit jaar flinke stappen gezet in de verdere professionalisering. Er is een nieuw CRM-systeem geïntroduceerd en de financiële administratie is opnieuw ingericht. Als laatste hebben we nu de huisstijl en website aangepakt. Het ontwerp is samen met bureau Doc35 gemaakt, de uitgever van De Landeigenaar. Daarbij is het logo gebaseerd het oude logo en het idee dat als je Nederland van boven bekijkt je dan alle typen landschap ziet in verschillende vlakken en kleuren als  water, gras, bos, grond.

Onze ‘oude’ huisstijl en website hebben jarenlang gediend als vaste herkenbare bakens in de communicatie. Dat zal de komende week veranderen. Tijdens de ALV hebben we de nieuwe huisstijl en website geïntroduceerd bij de leden en sinds vandaag is de website officieel in gebruik.

De komende weken wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd: als eerste op de digitale uitingen zoals de LinkedIn-pagina en de Lopende Zaken. De materialen in print volgen, zodat FPG straks overal de herkenbare modernere en onderscheidende uitstraling in de nieuwe huisstijl heeft.

We gaan de komende maand de content van de website verder uitbreiden. Binnenkort kunnen leden een account aanmaken en inloggen om toegang te krijgen tot meer informatie. We kijken er naar uit deze community te lanceren.

We horen graag uw reactie, vragen en uw suggesties op de nieuwe website via ons mailadres: fpg@grondbezit.nl