Federatie Particulier Grondbezit

Nieuwe voorzitter Henry Meijdam stelt zich voor

19 december 2022 door FPG

Op 1 januari 2023 start Henry Meijdam als nieuwe voorzitter van de Federatie Particulier Grondbezit. Hij volgt daarmee Roel Robbertsen op. Henry Meijdam is 61 jaar en woont in Hoorn. Meijdam is gepokt en gemazeld in het openbaar bestuur als gedeputeerde, loco-Commissaris van de Koning in Noord Holland, burgemeester van Zaanstad en Lelystad, en directeur van het Interprovinciaal Overleg. Daarnaast was hij voorzitter van de VROM-raad en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Wij stelden hem vijf vragen ter introductie.

Henry Meijdam
Wie is Henry Meijdam?
Ik werk al jarenlang op het grensvlak van politiek en markt. Dat wil ik nu graag doen voor de leden van de Federatie Particulier Grondbezit. Mijn ambitie is bij alles wat ik doe zakelijkheid en passie voor het verbeteren en verfraaien van ons land aan elkaar te koppelen. Ik vind het een mooie uitdaging om in de huidige complexe samenleving voor onze leden aan de slag te gaan, betekenis te hebben en idealen en verdienvermogen bij elkaar te brengen.
 
Wat was uw motivatie om voorzitter van FPG te worden?
De FPG is voor mij een soort middelpunt van elementen die ik belangrijk vindt. De zorg om goed om te gaan met ons land, dat voor de volgende generatie een goede bestemming te geven en dit op een bedrijfseconomische rendabele wijze te doen. Tal van maatschappelijke vraagstukken liggen op ons bord, denk aan thema’s als water, natuurbeheer, klimaat of stikstof. Binnen dat complexe geheel wil ik me vol inzetten om perspectief te bieden voor particuliere eigenaren.
 
Wat wilt u als voorzitter betekenen voor de leden?
Ik wil voor alles benaderbaar zijn. Ik wil onze leden graag gaan ontmoeten, kennis met ze maken en horen waar ze vinden dat FPG op moet inzetten. Ik hoop daarnaast met maximale inzet van creativiteit, innovatief vermogen en inlevingsvermogen leden tot steun te zijn en impact voor ze te hebben.
  
Wat wordt uw inhoudelijke agenda?
Als zij-instromer vind ik het niet verstandig om nu al een inhoudelijke agenda kenbaar te maken. Daarvoor moet ik eerst in gesprek met onze leden, die staan met hun voeten in de aarde en weten het best waar behoefte aan bestaat.
 
Hoe wilt u de positie van FPG versterken?
Door mij eerst belangrijke onderwerpen inhoudelijk eigen te maken. Vervolgens wil ik ons externe netwerk leren kennen, versterken en met hen samenwerken aan onze doelen. Ik vind het ook belangrijk om de lat hoog te leggen voor wat betreft ons ledenaantal en grond die wij vertegenwoordigen. Hoe meer leden, hoe meer impact.