Federatie Particulier Grondbezit

De explosieve groei van de wolvenpopulatie in Nederland zet door

10 januari 2023 door FPG

In mei 2022 voorspelde FPG in haar position paper al de exponentiele groei van de wolvenpopulatie. Dit wordt nu bevestigd in recente berichtgeving. Daarom wordt gepleit voor het mogelijk maken van gecontroleerd beheer.

Regeren is vooruitzien

Met de groeiende wolvenpopulatie groeit ook het gevoel van onveiligheid en het aantal schademeldingen. Ondanks dat FPG de minister erop gewezen heeft dat dit zou gaan gebeuren is er nog niks aan het beleid verandert. Inmiddels is zelfs gebleken dat Nederland niet afhankelijk is van ‘Brussel’ om beheer mogelijk te maken. Het is hoog tijd dat er vooruit wordt gekeken en heldere afspraken worden gemaakt over de gewenste aantallen wolven en hoe te handelen in het geval van een probleemwolf. Het is ook noodzakelijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt. In het Nationale Park de Hoge Veluwe bevindt zich een probleemwolf volgens de afgesproken definities. Ondanks een overeengekomen escalatieladder worden er geen maatregelen genomen.