Federatie Particulier Grondbezit

In alle provincies zijn de nieuwe Statenleden bekend

25 april 2023 door FPG

Nu het stof van de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen is neergedaald wordt gewerkt aan het vormen van coalities voor de komende vier jaar.

Na het tellen van alle voorkeursstemmen zijn in alle provincies de Statenleden beëdigd. De FPG heeft uiteraard contact met de politici die de komende vier jaar zitting hebben in de Provinciale Staten om de belangen van haar leden te behartigen. Hier houden we u van op de hoogte via de website, de nieuwsbrieven en de bestuurlijke wegen.

Voor nu geven we graag een overzicht van alle beëdigde statenleden per provincie:

Groningen https://www.provinciegroningen.nl/bestuur-en-organisatie/provinciale-staten/statenleden/

Friesland https://fryslan.notubiz.nl/leden

Drenthe https://www.drentsparlement.nl/Leden/provinciale-staten

Overijssel https://www.overijssel.nl/bestuur/provinciale-staten/fracties-provinciale-staten

Flevoland https://stateninformatie.flevoland.nl/Organisatie

Noord-Holland https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Provinciale_Staten/Statenleden

Gelderland https://gelderland.parlaeus.nl/user/councilperiod

Utrecht https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Samenstelling

Zuid-Holland https://www.zuid-holland.nl/politiek-bestuur/provinciale-staten/overzicht-statenleden/

Noord-Brabant https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/0cac6d46-d2ff-4c54-ae27-3ed6692ffc91

Zeeland https://www.zeeland.nl/provinciale-staten/leden-provinciale-staten

Limburg https://limburg.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/8213324e-f260-4593-aa03-d2ad731f196a