Federatie Particulier Grondbezit

Biobased Bouwen heeft de toekomst

22 mei 2023 door FPG

Biobased bouwen heeft vele voordelen. Dat was de boodschap van deskundigen Jan-Willem van de Groep (Building Balance) en Arne Eindhoven (Grondstoffen Collectief Nederland) tijdens het FPG-webinar op 11 mei. Woningbouw kan CO2 gaan opslaan in plaats van uitstoten. Daarnaast biedt biobased bouwen kansen voor nieuwe verdienmodellen: de teelt van vezelgewassen. Vezelgewassen hebben relatief weinig mest en bestrijdingsmiddelen nodig en zijn geschikt voor droge en natte bodems.

De agrarische sector staat voor grote economische en ecologische uitdagingen:
de stikstofreductie opgave, het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit, het vergroten van de biodiversiteit en landschap- en natuurbeheer. De teelt van (vezel)gewassen en het gebruik van reststromen die als natuurlijke grondstoffen kunnen worden gebruikt voor biobased bouwmaterialen, biedt volop kansen om de agrarische sector te verduurzamen en economisch bestendiger te maken. Omdat het relatief makkelijke teelten zijn kunnen die goed door loonwerkers worden uitgevoerd. Voor particuliere grondeigenaren is dit dus extra interessant. Als u wilt berekenen wat voordeliger voor u is, verpachten of in eigen beheer vezelgewassen telen dan kunt u dat uitrekenen met
deze tool, die Building Balance ter beschikking stelt.

Door de keten van boer naar bouw te koppelen kunnen landbouwgebieden, met elk hun eigen maatschappelijke doelen, worden ingezet voor de productie van vezelgewassen. Voorbeelden daarvan zijn vlas, hennep, sorghum, silphie (zonnekroon) en miscanthus. Maar ook stro en houtvezels kunnen een weg vinden als bouwmateriaal. Met een aantal van deze gewassen wordt al op een duurzame wijze bouwproducten gemaakt en met andere gewassen vindt volop onderzoek plaats.

Met het bouwen van biobased ketens wordt niet alleen de uitstoot van CO2 gereduceerd (vezelgewassen nemen in grote koolstof), maar wordt ook significant bijgedragen aan de biodiversiteit en water- en bodemkwaliteit. Door o.a. de reductie van uitspoeling (nitraat) en minder behoefte aan gewasbestrijdingsmiddelen. Vezelgewassen zijn dus niet alleen een rendabel perspectief voor boeren en bouwers, maar ook uitermate interessant voor particuliere grondeigenaren en natuur- en waterbeheerders.

Mocht u het webinar terug willen kijken dan kan dat hier. Alle slides uit de presentatie van Jan-Willem van de Groep kunt u hier vinden.