Federatie Particulier Grondbezit

Akkoord CAO Bos en Natuur

3 augustus 2023 door FPG

De nieuwe cao Bos en Natuur is een feit. Begin juli spraken de bonden met de werkgevers af dat zij het laatste voorstel van de werkgevers aan de leden zouden voorleggen. Afgelopen weken konden de leden van FNV en CNV hierover stemmen en een nipte meerderheid van de leden stemde positief. En dat betekent dat de cao met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023 ingaat.

De bonden en werkgevers hebben stevig met elkaar moeten puzzelen de afgelopen periode, ook al stond aan beide kanten van de onderhandelingstafel het belang van de medewerkers voorop. De werkgevers hebben de maximale financiële ruimte opgerekt, wat onderschrijft hoe belangrijk zij een goede beloning van hun werknemers vinden als onderdeel van goed werkgeverschap. De bonden hadden echter op meer gehoopt. Door het akkoord van een nipte meerderheid van de leden komt het onderhandelingsproces nu ten einde en gaan de werkgevers over tot uitvoering van de nieuwe afspraken.

Uitvoering
Het streven is om de loonsverhoging die met terugwerkende vanaf 1 juli ingaat bij de loonbetaling van augustus uit te betalen. Hier ziet u de details van de nieuwe cao allemaal op een rij.