Federatie Particulier Grondbezit

Brussel gaat beschermde status wolf herzien

4 september 2023 door FPG

De Europese Commissie is bezig de beschermde status van de wolf te herzien. Dit heeft voorzitter Ursula von der Leyen maandag 4 september 2023 laten weten. De EC zal tot 22 september actuele gegevens over de wolf verzamelen en op basis daarvan een besluit nemen over het voorstel om de status van de bescherming van de wolf in de EU aan te passen. De FPG is blij met deze aankondiging. 

De Europese Commissie neemt deze stap omdat het Europese Parlement heeft opgeroepen om de beschermde status af te zwakken in november 2022.

,,De concentratie van wolvenroedels in sommige Europese regio’s is een reëel gevaar geworden voor het vee en mogelijk ook voor de mens. Ik dring er bij lokale en nationale autoriteiten op aan om waar nodig actie te ondernemen. De huidige EU-wetgeving stelt hen daartoe al in staat” zegt Ursula von der Leyen. De FPG zegt dit al langer. Het is goed te zien dat de voorzitter van de Europese Commissie dit nogmaals benadrukt.

De Europese Commissie is begonnen met het verzamelen van relevante gegevens over de wolf. Op basis van deze gegevens zal besloten worden over het voorstel om de beschermde stats van de wolf aan te passen. Belanghebbenden kunnen gegevens aanleveren tot 22 september via EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu

De FPG heeft al in een vroeg stadium stelling ingenomen over de wolf:

  • de wolvenpopulatie gecontroleerd beheerd kunnen worden, zowel preventief als in geval van schade
  • het moet mogelijk worden nulstand gebieden in te stellen waar wolven verwijderd kunnen worden

FPG blijft zich onverminderd inzetten voor deze punten.

1 https://www.ad.nl/binnenland/brussel-gaat-beschermde-status-van-de-wolf-herzien~a98358c0/