Federatie Particulier Grondbezit

Wie doet wat binnen het bestuur?

5 september 2023 door FPG

Er zijn de afgelopen tijd nogal wat nieuwe bestuursleden aangetreden, iets waar we als vereniging heel dankbaar voor zijn. Reden om voor u als GPG-lid even op een rij te zetten welke leden zich ontfermen over welke portefeuilles.

Joost Gransberg (voorzitter): algemene zaken, projecten, evenementen, FPG, Part-Ner/Bosgroepen/SNL, TBO’s, VGG, NMG, LTO

Emiel de Bruin (penningmeester): penningen GPG

Gert-Jan Bloemendal: faunabeleid, wolf, Agrarisch Collectief Veluwe, Waterschap Vallei & Veluwe

Agave Kruijssen: communicatie, gemeentelijke contactpersonen, cultureel erfgoed, energie/verduurzaming. Agave is bovendien bestuurssecretaris

Aart Jonker: ruimtelijke ordening, regio Achterhoek/Liemers, droogte Achterhoek, Achterhoek (GPLG/VLGG), cultureel erfgoed, cluster Achterhoek, Agrarisch collectief VALA, Waterschap Rijn & IJssel, Landschapsbeheer GLD

Louise Schlimmer: BOA’s, ledenwerving, Veluwe (GPLG/VLGG), bos (houtkap), recreatiezonering, jeugdleden, evenementen

Julius Heynen: verdienmodellen, nieuwe landgoederen, energie/verduurzaming, Vitens