Federatie Particulier Grondbezit

‘Jacht is nodig om te kunnen oogsten uit de natuur’ - Tubantia

26 september 2023 door FPG
Source: Tubantia

Jagen is een van de minst ingrijpende manieren waarop mensen de natuur benutten. Dat schrijft Albert Schimmelpenninck in reactie op een pleidooi van kinderboekenschrijfster Bibi Dumon Tak tegen de jacht. ‘Als we herten niet meer bejagen kunnen we verjonging van onze bossen wel vergeten.’

Op zondag 13 augustus ging Theo Maassen in Zomergasten in gesprek met Bibi Dumon Tak. Zij schrijft kinderboeken waarbij dieren een belangrijke rol spelen. Niet vermeld werd dat ze actief lid is van de Partij voor de Dieren (PvdD). Het veel bekeken programma bood haar een onbedoeld (?) podium om haar standpunt over de jacht uit te dragen. Het gesprek was volgens de recensies een geslaagde aflevering van deze serie maar ik schrok van Bibi’s ongenuanceerde uitspraken over de jacht en haar verdachtmakingen aan het adres van jagers.

Jagers behoren volgens haar tot een ‘kleine gesloten groep van elitaire, patriarchale, witte mannen die zonder pottenkijkers hun hobby willen bedrijven’. Theo Maassen probeerde nog enige nuance aan te brengen door te stellen dat hij een jager in zijn vriendenkring heeft die toevallig zwart is en dat er toch ook veel gewone boeren en zelfs vrouwen zijn die jagen. Dat bracht deze schrijfster niet van haar stuk.

(...)