Federatie Particulier Grondbezit

Particuliere pionier

27 november 2023 door FPG

Vlabij Barneveld ligt landgoed Groot Bylaer dat voor de helft uit natuur en en de helft uit agrarische grond bestaat. De verdroging tast de natuur en de landbouw aan. Maar door een intensieve samenwerking tussen eigenaar, pachter en waterschap wordt de droogteproblematiek op een adequate manier aangepakt.

Dit project is weer een mooi voorbeeld van hoe leden van FPG, particuliere grondeigenaren, een sleutelrol kunnen spelen in het oplossen van de huidige opgaven. Er blijkt ook dat de belagen van natuur, landbouw en landgoed niet tegengesteld zijn. De landgoedeigenaar, pachter en waterschap hebben een gemeenschappelijk doel: het landgoed toekomstbestendig houden en zo goed mogelijk doorgeven aan volgende generaties.

De pachter, Henk van de Berg, wil graag meer organische stof in de bodem en past dus de toepassing van mest aan. Ook plaatst hij stuwtjes in overleg met de verpachter en het waterschap. Zijn famile pacht de gronden al sinds 1939. Hij wil er dus goed voor zorgen.

Pieter Cremers, een van de eigenaren van het landgoed, benadrukt de cultuurhistorische waare van het landbouwbedrijf voor Groot Bylaer en de omgeving. “Mijn doel voor de toekomst, is dat landbouw en natuur zo veel mogelijk in harmonie zijn met elkaar. Dat hoort bij dit landgoed.”