Federatie Particulier Grondbezit

Analyse hoofdlijnenakkoord Hoop, Lef en Trots

17 mei 2024 door FPG

Na een moeizame formatie bereikten PVV, VVD, NSC en BBB op 15 mei een akkoord voor een nieuw kabinet. 

FPG zet hieronder de belangrijkste punten uit het hoofdlijnenakkoord onder elkaar. Specifiek van belang voor onze leden. 

Nederland is één van de meest welvarende landen in de wereld. De economie is sterker uit de crises gekomen en er waren nog nooit zoveel banen. Deze sterke economie draait op alle Nederlanders die elke dag hard werken of ondernemen en zo bijdragen aan de welvaart. Toch zijn veel Nederlanders juist bezorgd geworden over de toekomst.

  • Lastenverlichting vanaf 2025, gericht op de hardwerkende Nederlanders, jong en oud, zoals de middeninkomens, ondernemers. En ook voor mensen in de knel en hun bestaanszekerheid
    • Wetgeving wordt voorbereid voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel

Een goede toekomst voor land- en tuinbouw en visserij, voor voedselzekerheid, voor natuur. Boeren, tuinders en vissers moeten gekoesterd worden, omdat ze belangrijk zijn voor de voedselvoorziening en het Nederlandse cultuurlandschap, en onlosmakelijk onderdeel zijn van de Nederlandse cultuur. Daarbij wordt hoogwaardige landbouwgrond beschermd. Er wordt niet gestuurd op gedwongen krimp van de veestapel, maar op instandhouding van belangrijke natuur.

Akkoord

  • Toekomstperspectief en extra aandacht voor jonge boeren, zodat zij bedrijven kunnen overnemen of starten
  • Baas in eigen bedrijf in landbouw en visserij; een impuls voor een toekomst van deze sectoren en voor voedselzekerheid voor ons allemaal.
  • Herijking van de Natura2000-gebieden, gericht op een hoofdstructuur van robuuste natuurgebieden.
  • Er wordt niet gestuurd op gedwongen krimp van de veestapel en er komt geen gedwongen onteigening.
  • Daar waar nodig werken we gebiedsgericht aan instandhouding. We versterken onze directe leefomgeving en zorgen voor landbouwinclusieve natuur.

Zie hier de reactie van Henry Meijdam, voorzitter van de FPG.

Het nieuwe kabinet gaat werk maken van een regeerprogramma op basis van dit hoofdlijnenakkoord. FPG houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen die van belang zijn voor haar leden.