Federatie Particulier Grondbezit

Op de knieën het veld in tijdens de kruidenrijke graslanddag

24 mei 2024 door FPG

Een leuke en leerzame graslanddag op 23 mei op Landgoed den Alerdinck in Laag Zuthem.

Het volledige verhaal over kruidenrijk graslandbeheer werd verteld, met als basis het thema bodem.

Het onderstaande programma laat de diversiteit aan interessante sprekers zien met als resultaat een boeiende kruidenrijk graslanddag:

blokkenschema

Een belangrijk thema, want Nederland heeft een enorm areaal graslanden (54% van ons land is nog agrarische grond) en die graslanden verdienen meer aandacht als het gaat om  ontwikkeling van kruidenrijkdom en de wisselwerking hierin tussen landbouw en natuur.

Nu is een groot areaal genaamd ‘kruiden en faunarijk grasland’ zowel voor boer als boswachter niet wat het zijn moet; dominantie van de ‘verkeerde grassen’ met weinig voederwaarde voor vee en nauwelijks kruiden en daarmee insecten voor natuur. Dat moet en kan anders!

In deze transitie tijden is het essentieel om begrip, bewustwording en kennis te ontwikkelen voor ontwikkeling en instandhouding van kruidenrijk grasland, binnen zowel de agrarische bedrijfsvoering als binnen de natuur doelrealisatie van terreinbeheerders.

op de knieën

Hierin zijn 3 sleutelfactoren belangrijk:

1. gelijke taal (boer – boswachter);

2. voedsel/nectarproductie centraal stellen en 

3. de dialoog.

Ingrediënten van de Nationale kruidenrijk graslanddag waren;  het kunnen kijken met verschillende brillen naar graslandgebruik en beheer; fosfaat versus kruidenrijkdom & de bodem voeden versus voeden van de plant, maaitijdstip, bemesten, beweidingvormen, onderoogsten & ‘door’verschralen.

Rode draad van de dag was de dialoog tussen boer en boswachter. Het was goed om te zien dat deelnemers met meer wederzijds begrip over zowel de natuur als agrarische kant van graslandbeheer met elkaar in gesprek kwamen. De organisatie en de deelnemers gingen op de knieën het veld in om samen het verschil te kunnen maken. Uiteraard met het gezamenlijk doel om de graslanden in Nederland weer te laten floreren! 

Logo's Graslanddag