Federatie Particulier Grondbezit

Principe akkoord LTO-Gasunie schiet fundamenteel tekort

16 januari 2020 door FPG

LTO Nederland stelt dat het met Gasunie een

LTO Nederland stelt dat het met Gasunie een principe akkoord heeft bereikt over voorwaarden en vergoedingen 2019 voor de aanleg van aardgasleidingen. In haar akkoord borduurt de Land- en Tuinbouworganisatie voort op akkoorden uit het verleden. Hoewel het hernieuwde akkoord verbeteringen lijkt te kennen, is een aantal elementaire weeffouten ongewijzigd gebleven. In het bijzonder ontbreekt nog steeds retributie als vergoeding voor het medegebruik van de grond. FPG roept daarom haar leden op zich niet door dit onvoldragen akkoord te laten afleiden.

Nog steeds geen retributie
Nieuw en positief is dat de Gasunie met boeren een overeenkomst van een duur maximaal 35 jaar wil afsluiten. Ook in het model dat FPG heeft laten ontwikkelen is sprake van bepaalde duur.

Of aan de maximale duur in de LTO-contracten een verlengingsrecht is gekoppeld, blijft in het bericht van LTO onduidelijk. Kennelijk zal de uitwerking van het akkoord dat duidelijk moeten maken.  Zodra meer bekend is van het akkoord zal FPG dat nader onderzoeken.

In het persbericht van LTO wordt verder gesproken over schade- en meewerkvergoeding. Nog steeds echter lijkt er geen sprake te zijn van retributie als vergoeding voor het medegebruik van de grond door de leidingbeheerder. Ook over de inbreuk op het eigendomsrecht wordt met geen woord gerept. Voor FPG wekt dat bevreemding.  Volgens FPG is het namelijk niet meer van deze tijd dat grondeigenaren langjarig beperkingen in het grondgebruik accepteren die effecten hebben op de vermogenswaarde van de grond. De zinsnede in het bericht van LTO en Gasunie dat stelt dat met het akkoord verkeerde verwachtingen worden weggenomen, kan dan ook rekenen op scepsis van de FPG.

Pseudo bindend karakter.
FPG voelt zich op geen enkele wijze gebonden door het LTO-akkoord. Volgens de Federatie kan van een algemeen verbindende verklaring ook geen sprake zijn, met dit akkoord van slechts twee partijen. In het verleden hebben onze leden grondeigenaren wel last gehad van de afspraken van LTO met de Gasunie, omdat in gerechtelijke uitspraken deze als basis werden genomen. Doordat de nieuwe afspraken nog steeds onvoldoende tegemoetkomen aan de bezwaren van FPG, kan hier wat Federatie betreft niet langer sprake van zijn.

Zelf onderhandelen
FPG adviseert haar grondeigenaren goed na te denken om zo maar het aanbod van Gasunie te accepteren dat is gebaseerd op het akkoord met LTO, en adviseert te onderhandelen over onder meer retributie en vermogensschade.

FPG-model
De Federatie Particulier Grondbezit heeft vorig jaar voor grondeigenaren en met name verpachters een nieuw model zakelijke recht overeenkomst voor aanleg, instandhouding en verwijdering van ondergrondse en bovengrondse hoogspanningsverbindingen opgesteld. De overeenkomst gaat in het bijzonder uit van retributie en bepaalde duur (lees meer)

FPG & NVR Themamiddag Kabels en leidingen 12 februari
Op woensdagmiddag 12 februari organiseert FPG samen met de NVR een themamiddag over kabels en leidingen, in Echteld (Gelderland). Tijdens deze middag gaan deskundigen in op de financiële en juridische aspecten van zakelijk recht overeenkomsten bij leidingen of een opgelegde gedoogplicht. Aanmelden voor deze bijeenkomst is nog mogelijk (hier).

De bijeenkomst van UPG/GPG over aanleg van Glasvezelkabels van 30 januari is helaas volgeboekt. Mocht u interesse in het onderwerp hebben, dan kunt u dit middels een mail aangeven (zie meer hier).

Veel beweging op het dossier
In 2019 trok FPG nog samen op met LTO voor een gebruiksvergoeding bij gedoogplicht van kabels en leidingen van commerciële ondernemingen. Door een in de Tweede Kamer aangenomen amendement van CDA/SGP zullen commerciele leidingleggers naast schadevergoeding ook een gebruiksvergoeding voor de inbreuk op het eigendomsrecht voor onbepaalde tijd moeten betalen (lees meer hier).