Federatie Particulier Grondbezit

Woonhuissubsidie aanvragen voor 2021

28 januari 2021 door FPG
Labels:

Bent u eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie, dan kunt u tussen 1 maart en 30 april weer gebruik maken van de woonhuissubsidie. Deze subsidieregeling is bedoeld voor instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. U kunt subsidie aanvragen voor werkzaamheden die in 2020 zijn uitgevoerd. FPG kijkt naar de mogelijkheid om net als vorig jaar een voorlichtingsbijeenkomst over de regeling te organiseren.

Vervanging fiscale aftrek voor onderhoud rijksmonumenten

Sinds 1 januari 2019 vervangt de woonhuissubsidie de fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten. In 2020 kon voor het eerst gebruik gemaakt worden van de regeling. Om leden hierover te informeren hebben het UPG, GPG en OPG diverse bijeenkomsten georganiseerd. Daaraan ging ook een lange lobby vooraf (zie meer).

Aanvraag alvast voorbereiden

U kunt uw aanvraag op dit moment alvast voorbereiden. Voor een subsidieaanvraag heeft u bijvoorbeeld gespecificeerde facturen nodig. Ook is een inspectierapport nodig dat vóór aanvang van de werkzaamheden opgesteld is, wanneer de subsidiabele kosten hoger zijn dan €70.000. Hier leest u wat u nodig heeft voor de subsidieaanvraag.

Monument zonder woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonfunctie heeft? Dan kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen.

Voorlichtingsbijeenkomst

Vorig jaar organiseerde FPG fysieke voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe regeling. Momenteel onderzoeken we of we hieraan dit jaar een digitaal vervolg kunnen geven. Dit is mede ingegeven door de goede ervaringen met onze recente voorlichtingsbijeenkomsten over de subsidieregeling natuurherstel en over de nieuwe NSW-regels (zie hier)