Federatie Particulier Grondbezit

Over OPG

De vereniging Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het OPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied. 

Dat doen zij met bezieling en ondernemerschap. Daadkrachtig, deskundig en maatschappelijk betrokken nemen zij de verantwoordelijkheid voor duurzame productie van voedsel en grondstoffen en voor behoud van het cultureel erfgoed en een rijke bio-diversiteit. De leden van het Overijssels Particulier Grondbezit zijn gezamenlijk eigenaar van ruim 40.000 hectare bos-, natuur- en landbouwgrond. Dat is meer dan 11% van het gehele landoppervlak van de provincie.

OPG in cijfers:

  • Het OPG heeft 260 leden
  • Ca 40.000 hectare is het totale grondbezit van onze leden
  • Dit is 11% van het totale landoppervlak van Overijssel
  • Ca 17.000 hectare landbouwgrond wordt door onze leden bewerkt of verpacht aan boeren, merendeels t.b.v. melkveehouderij
  • Dit is 7% van het totale areaal landbouw- grond in Overijssel
  • Ca 18.000 hectare bos en natuurgebied wordt door onze leden beheerd

Dit is bijna 53% van het totale bos en natuurgebied (exclusief water) van Overijssel.

Mini-symposium Klimaat en erfgoed

Het OPG organiseert een mini-symposium in het kader van de effecten van klimaatverandering op erfgoed, en hoe erfgoed kan helpen bij het mitigeren van extreme weersomstandigheden, biodiversiteitsverlies, wateroverlast en droogte.

Hierbij behandelen we verschillende onderwerpen die voor de individuele eigenaar van belang kunnen zijn. Denk hierbij aan:

– Nationale adaptatie strategie en  – Wat betekent het voor mijn landgoed?
– Veranderingen in rood en groen erfgoed – mitigatie door adaptatie
– Klimaatscenario’s – welke scenario’s zijn denkbaar voor Overijssel?
– Klimaatverandering zal dwingend tot keuzes – welk handelingsperspectief?
– LESA – instrument voor inzicht in het landschap
– Vloeiweiden – Erfgoed inzetten voor vitale bodem

U kunt u alvast aanmelden via OPG@grondbezit.nl.

Het programma en meer informatie volgt spoedig.