Federatie Particulier Grondbezit

Natuurbeheerders in actie voor veilig buitengebied

2 november 2018 door FPG
Labels:

Update 2 november 2018

Minister Schouten wil het plan van aanpak voor Toezicht en Handhaving in natuurgebieden nu verder uitwerken met betrokken partijen. Dat antwoordde zij op vragen van VVD-kamerlid Weverling in het kader van het debat over de LNV-begroting. In haar nadere beantwoording geeft de minister verder aan dat, hoewel beheerders verantwoordelijk zijn voor het toezicht en de handhaving op hun eigen terrein, de generieke verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid ligt bij politie en OM.

Natuurbeheerders in actie voor veilig buitengebied
Bericht 30-10-2018

Organisaties die in ons land de natuurgebieden beheren merken dagelijks dat hun takenpakket flink is uitgebreid. Grotere recreatiedruk, meer vormen van overlast en zelfs criminaliteit, variërend van wildcrossen en stroperij tot dumpen van afval en drugsresten. LandschappenNL, Natuurmonumenten, de Jagersvereniging en de Federatie Particulier Grondbezit hebben vanwege stijgende beheerskosten en de druk op hun groene Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) steun gevraagd bij het Rijk.

Zoals het Plan van Aanpak ook mooi aangeeft is als “aftrap daarvoor in het voorjaar van 2018 mede op initiatief van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) een ambtelijk werkbezoek georganiseerd”.

Het antwoord van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie en Veiligheid is een belangrijke stap in de goede richting. Het Plan van Aanpak ‘Versterking van toezicht en handhaving in het buitengebied’ stuurt aan op nauwer samen werken van overheden en natuurorganisaties, vooral tussen politiediensten en de BOA’s in het veld. Maar de ministeries vinden dat de beheerders van een natuurgebied voor de veiligheid moeten zorgen.

Criminele activiteiten

Om de veiligheid in het overgrote deel van Nederland te kunnen waarborgen, moet er meer steun naar toezicht en handhaving. De particuliere BOA-werkgevers vinden dat in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de overheid. Zij kijken uit naar concrete vervolgstappen en extra budget van het Rijk, die het toezicht verbeteren en passen bij de toegenomen criminaliteit die in het buitengebied plaatsvindt.

Portofoons 

De Federatie Particulier Grondbezit, de Jagersvereniging, Natuurmonumenten en LandschappenNL vragen budget voor meer groene BOA’s. Een van de andere urgente punten is de aansluiting op het politienetwerk met C2000-portofoons, is van levensbelang voor particuliere, groene BOA’s die dagelijks werken in het steeds onveiliger buitengebied. Het is hun directe lijn met de meldkamer. Het Rijk verdubbelde onlangs de kosten van deze aansluiting tot €1.360. De particuliere werkgever betaalt het salaris, de kilometers, de opleiding en de uitrusting van de BOA, zoals deze C2000-portofoon. Vanwege de stijgende kosten, de toegenomen risico’s en de verzwaarde opleidingseisen neemt het aantal particuliere BOA’s nu af. Dit terwijl de criminaliteit toeneemt. 

De Tweede Kamer spreekt vandaag over de groene BOA’s en de veiligheid in het buitengebied. Lees hier het volledige plan van aanpak ‘Versterking van toezicht en handhaving in het buitengebied’.

Overige berichten

Zie ook ons bericht van 1 maart 2019 over dit onderwerp (hier).

Voor eerdere berichten van FPG hierover zie hier.

Voor het gerelateerde onderwerp van kosten voor grondeigenaren van gedumpt drugsafval zie hier.