Federatie Particulier Grondbezit

Nederland moet aan het landgoedmodel!

27 augustus 2020 door FPG

FPG is van mening dat het landgoedmodel van grote waarde kan zijn

FPG is van mening dat het landgoedmodel van grote waarde kan zijn voor de meervoudige opgave waarvoor Nederland staat: klimaat, stikstof, energie, woningbouw, voedsel en natuur. Graag leveren we daarvoor bewijsvoering. In een flyer leggen we uit wat landgoederen doen en waarom.

Op landgoederen worden al eeuwenlang functies met oog voor de volgende generaties met elkaar verbonden: economie, ecologie en erfgoed. Dit is exact wat Nederland nu nodig heeft in de stikstofcrisis. De huidige vraagstukken vragen om goed rentmeesterschap, met gevoel voor de volgende generatie en combinatie van opgaven.

Landgoederen en het landgoedmodel worden daarom al erkend in de Nationale Omgevingsvisie (hier), maar verdienen een nog meer prominente rol in concrete dossiers. Daarbij valt te denken aan stikstofbeleid (hier en hier), natuurinclusieve landbouw (hier), natuurherstel (hier) en de bossenstrategie (hier). 

Meer lezen over het landgoedmodel: