Federatie Particulier Grondbezit

Federatie Particulier Grondbezit

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

Lees al het nieuws

 1. Kan grootschalig gangbaar boeren ook natuur inclusief?

  December 8, 2023 at 11:47 AM
  Donderdag 30 november organiseerde Het Friesch Grondbezit een themabijeenkomst in Kollum bij Reijer den Hartog. Centraal stond de vraag: Kan grootschalig gangbaar boeren ook natuur inclusief?
  Read more
  Reijer geschiedenis.jpg
 2. Terugblik OPG excursie en lezing "Natuurherstel en erfgoed"

  December 7, 2023 at 12:35 PM
  Afgelopen vrijdag zijn de leden van het OPG in de wereld van natuurherstel, erfgoed en historische heideakkers gedoken tijdens de lezing en excursie op landgoed het Lankheet.
  Read more
  Excursie
 3. Bevloeiing graslanden als levend erfgoed bekroond door Unesco

  December 6, 2023 at 12:00 PM
  Unesco heeft de historische techniek van graslandbevloeiing geplaatst op de representatieve lijst van immaterieel erfgoed. Dit levende erfgoed kan een sleutel vormen in actuele vraagstukken over wa...
  Read more
  Vloeiweiden.webp
 4. OPG project Landgoedbiotoop

  December 5, 2023 at 1:01 PM
  In het nieuwe jaar start het OPG in samenwerking met Landschap Overijssel met het project “Methodiek landgoedbiotoop”.Op de bij de omgevingsvisies behorende waardenkaart worden de grenz...
  Read more
  Boxbergen.jpg
 5. Ontwerp Utrechts faunabeleid bemoeilijkt sleutelrol grondeigenaren in natuurbeheer

  November 30, 2023 at 12:00 PM
  Op woensdag 29 november jl. heeft de Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW) het ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring (OFM) in hun vergadering besproken. Hierbij hebben ...
  Read more
  paul-einerhand-gIp8WnFJrSU-unsplash.png
 6. Praat mee over de inrichting van Nederland

  November 28, 2023 at 5:03 PM
  Via www.ruimteraadpleging.nl kan iedereen vanaf vandaag advies geven over de inrichting van Nederland. Deze adviezen worden betrokken bij het opstellen van een nieuwe Nota Ruimte.
  Read more
  Boetelerveld.jpg
 7. Particuliere pionier

  November 27, 2023 at 11:29 AM
  Vlabij Barneveld ligt landgoed Groot Bylaer dat voor de helft uit natuur en en de helft uit agrarische grond bestaat. De verdroging tast de natuur en de landbouw aan. Maar door een intensieve samen...
  Read more
  Groot Bylaer Maarten-Veldhuis.jpeg
 8. Europese samenwerking natuurbeheerders; focus op veengrond

  November 24, 2023 at 12:38 PM
  Op 7 en 8 november j.l. vond de international bijeenkomst van natuurbeheerders, de ELO, plaats in Amiens, Frankrijk. Tijdens deze bijeenkomst heeft regioadviseur René de Bont deelgenomen aan...
  Read more
  ELO.jpg
 9. Tweede Kamerverkiezingen 2023

  November 21, 2023 at 10:33 AM
  Op 22 november zijn de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De laatste Tweede Kamerverkiezingen vonden plaats in 2021. In verband met de val van het huidige kabinet zijn de verkiezingen naar voren ...
  Read more
  michael-fousert-9hfDD3OQtAs-unsplash.jpg
 10. Eerste Gelderse natuurinclusieve landbouwdag

  November 16, 2023 at 4:47 PM
  GPG is een van de partners van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland omdat we geloven dat dat het combineren van natuur en landbouw veel meerwaarde biedt. Op landgoederen gebeurt dit al...
  Read more
  grutto.png
 11. Houtoogstverbod, politiek pakt door

  November 16, 2023 at 11:43 AM
  Na de aangenomen motie tegen het houtoogstverbod is nu ook een amendement aangenomen. Daarmee is de tekst van de omgevingsverordening aangepast en zijn alle verwijzingen naar het houtoogstverbod er...
  Read more
  Middachten bospad.JPG
 12. Webinar Taboer over dynamiek in agrarische familiebedrijven

  November 9, 2023 at 1:10 PM
  Taboer focust op de agrarische familiedynamiek, en in deze webinar over het overdragen van een familiebedrijf (ook relevant voor landgoederen).
  Read more
  Taboer.jpeg

Provinciale verenigingen

Over de Landeigenaar

De Landeigenaar is hét vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave staan boeiende interviews en bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals nieuws en informatie uit de vereniging.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar.

Cover nr 4 2023.png