Federatie Particulier Grondbezit

Federatie Particulier Grondbezit

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

Lees al het nieuws

 1. Dividendvrijstelling NSW-landgoederen definitief

  June 25, 2020 at 11:06 AM
  Het is nu zeker, NSW-vennootschappen hoeven geen dividendbelasting meer in te houden wanneer zij dividend uitkeren. FPG had hierop aangedrongen.  Eerder hebben we al bericht dat de regeling a...
  Read more
  DL1.10 Blijendijk Koeien eikakker lucht.jpg
 2. Nog meer pachtnormen lager dan de vermogensrendementsheffing

  June 16, 2020 at 11:16 AM
  In 2020 vallen de door de overheid vastgestelde maximale pachtnormen voor het vierde jaar op rij lager uit. In 12(!) van de 14 pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen lager. Verpachters leveren hier...
  Read more
  De Schaapskooi Scherpenzeel III.jpg
 3. Geborgde zetels waterschappen handhaven! (Update 29-06)

  June 15, 2020 at 11:20 AM
  FPG is kritisch over het advies van de commissie Boelhouwer om de geborgde zetels in waterschapsbesturen af te schaffen. Grondeigenaren, zoals natuurterreineigenaren en agrariërs zijn har...
  Read more
  Winter Zyulestein 2021.jpg
 4. Adviescollege Remkes : geen oog voor fouten in het verleden, grondgebonden landbouw de dupe

  June 9, 2020 at 11:24 AM
  Het vandaag gepresenteerde rapport van het adviescollege stikstof zal de komende maanden de gemoederen nog flink bezighouden. Het college, onder leiding van Johan Remkes, zet vol in op na...
  Read more
  DL2.22 Natuur Bloeiende sleedoorn Maasheggen_Lars van Peij.jpg
 5. Kritisch op wetsvoorstel stikstofreductie

  June 4, 2020 at 11:28 AM
  FPG is kritisch op het vorige week gelanceerde wetsvoorstel 'stikstofreductie en natuurverbetering'. Het wetsvoorstel introduceert in de Wet Natuurbescherming een streefwaarde om de depositie van s...
  Read more
  DL1.18 Dannemeer_Jim de Fouw.JPG
 6. Voorwaarden hergebruik leidingen onderzocht

  May 27, 2020 at 12:09 PM
  FPG wil graag samen met haar leden en met Gasunie onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden hergebruik van bestaande gasleidingen mogelijk is. Gasunie staat open voor een verkennend gesprek d...
  Read more
  DL2.25 Vruchtbare initdiatieven Wamberg Henrie van Zoggel - Wandelblog Ambulare.jpg
 7. Steeds meer corona-protocollen beschikbaar [Update 27-5: nu ook natuurterreinen]

  May 27, 2020 at 12:02 PM
  Update 27-05: Bouwstenen protocol natuurterreineigenaren Na het corona-protocol voor de agrarische sector, voor monumenten en voor (dag)recreatie, is er nu ook een document met bouwstenen voor cor...
  Read more
  Winter Zyulestein 2021.jpg
 8. Hoge ambitie Europese Commissie bij Farm to Fork-strategie

  May 26, 2020 at 5:27 PM
  Terwijl de onderhandelingen voor het nieuwe 
  Read more
  De Schaapskooi Scherpenzeel III.jpg
 9. Noodpakket voor banen en economie (update 28-5-horeca, recreatie, monumenten)

  May 25, 2020 at 1:52 PM
  Met de Corona-crisis wordt alles relatief. Onze samenleving komt nog net niet tot stilstand en de zorgen in menig gezin en bedrijf nemen toe. Vanwege de crisis kondigde het kabinet op 17 maart...
  Read more
  DL1.13 Bentinck (5)_HR.jpg
 10. Het Rijk beseft toenemende gronddruk en wil meer regie over ruimtelijk beleid [Update 25-05]

  May 25, 2020 at 12:27 PM
  Update 25-05: Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2022 Minister Ollongren heeft bekend gemaakt dat de omgevingswet op 1 januari 2022 in werking zal treden. Wanneer het parlement akkoord is...
  Read more
  DL1.10 Blijendijk Koeien eikakker lucht.jpg
 11. Volledige vergoeding kosten drugsdumping structureel geregeld

  May 23, 2020 at 12:43 PM
  Minister Grapperhaus heeft op 22 mei de Tweede Kamer geïnformeerd (hier) over de totstandkoming van een structurele vergoedingsregeling voor de opruimkosten van de drugsafvaldumpingen. Do...
  Read more
  DL2.22 Natuur Bloeiende sleedoorn Maasheggen_Lars van Peij.jpg
 12. FPG opnieuw naar ministerie over vermogensrendementsheffing

  May 22, 2020 at 11:50 AM
  Met het Belastingplan 2021 in aantocht, voert FPG het overleg met het
  Read more
  DL2.19 Grondgebruik en pacht.JPG

Provinciale verenigingen

Over de Landeigenaar

De Landeigenaar is hét vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave staan boeiende interviews en bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals nieuws en informatie uit de vereniging.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar.

DL1 cover jpg.jpg