Federatie Particulier Grondbezit

Over OPG

De vereniging Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het OPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied. 

Dat doen zij met bezieling en ondernemerschap. Daadkrachtig, deskundig en maatschappelijk betrokken nemen zij de verantwoordelijkheid voor duurzame productie van voedsel en grondstoffen en voor behoud van het cultureel erfgoed en een rijke bio-diversiteit. De leden van het Overijssels Particulier Grondbezit zijn gezamenlijk eigenaar van ruim 40.000 hectare bos-, natuur- en landbouwgrond. Dat is meer dan 11% van het gehele landoppervlak van de provincie.

OPG in cijfers:

  • Het OPG heeft 260 leden
  • Ca 40.000 hectare is het totale grondbezit van onze leden
  • Dit is 11% van het totale landoppervlak van Overijssel
  • Ca 17.000 hectare landbouwgrond wordt door onze leden bewerkt of verpacht aan boeren, merendeels t.b.v. melkveehouderij
  • Dit is 7% van het totale areaal landbouw- grond in Overijssel
  • Ca 18.000 hectare bos en natuurgebied wordt door onze leden beheerd

Dit is bijna 53% van het totale bos en natuurgebied (exclusief water) van Overijssel.

Bijeenkomst energieopwekking op landgoederen

Hoge energiekosten voor monumentale gebouwen en de doelstelling om in 2030 de helft minder uit te stoten en in 2050 zelfs energie-neutraal te zijn, roept de vraag op hoe landgoederen op een duurzame manier energie kunnen besparen en zelfs opwekken. Natuurlijk wel passend bij de uitstraling en goed ingepast in de bestaande functies. Een aantal projecten is al gerealiseerd op landgoederen in Overijssel, maar de zoektocht naar innovatieve oplossingen blijft een voortgaande uitdaging, vooral ook omdat er steeds nieuwe technieken worden ontwikkeld.

Het OPG organiseert over dit onderwerp een inspiratiebijeenkomst, waar naast drie korte presentaties over bestaande projecten om energie te besparen en op te wekken, de deelnemers in gesprek kunnen gaan en ideeën kunnen worden uitgewisseld. Wij organiseren dit in het Nijenhuis in Diepenheim. In de kelder van het huis staat sinds kort een innovatieve warmtepomp opgesteld, die als opslagmedium het water van de gracht gebruikt. Ook is de gehele buitenplaats voorzien van zonnestroom.

Voorlopig programma:
17.00: Welkom en opening OPG bestuurslid Just Schimmelpenninck
17.15: Proces batterij landgoed Vilsteren door directeur-rentmeester Hugo Vernhout
17.45: Verwarming door een biomeiler op het Lankheet door Bernard Rouffaer
18.15: Toelichting gracht warmtepomp Nijenhuis door Albert Schimmelpenninck
18.45: bekijken gracht warmtepomp Nijenhuis
19.15: Gesprek onder soep en brood
20.00: Einde

U kunt zich aanmelden vóór 19 april via OPG@grondbezit.nl.