Federatie Particulier Grondbezit

Over OPG

De vereniging Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het OPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied. 

Dat doen zij met bezieling en ondernemerschap. Daadkrachtig, deskundig en maatschappelijk betrokken nemen zij de verantwoordelijkheid voor duurzame productie van voedsel en grondstoffen en voor behoud van het cultureel erfgoed en een rijke bio-diversiteit. De leden van het Overijssels Particulier Grondbezit zijn gezamenlijk eigenaar van ruim 40.000 hectare bos-, natuur- en landbouwgrond. Dat is meer dan 11% van het gehele landoppervlak van de provincie.

OPG in cijfers:

 • Het OPG heeft 260 leden
 • Ca 40.000 hectare is het totale grondbezit van onze leden
 • Dit is 11% van het totale landoppervlak van Overijssel
 • Ca 17.000 hectare landbouwgrond wordt door onze leden bewerkt of verpacht aan boeren, merendeels t.b.v. melkveehouderij
 • Dit is 7% van het totale areaal landbouw- grond in Overijssel
 • Ca 18.000 hectare bos en natuurgebied wordt door onze leden beheerd

Dit is bijna 53% van het totale bos en natuurgebied (exclusief water) van Overijssel.

Algemene Ledenvergadering OPG

De zomer ALV van OPG zal dit jaar plaatsvinden in en om Langeveen. We zijn te gast bij het landgoed Bruinehaar van onze voorzitter Max van Rechteren.

Programma

 • 10:00: Inloop

 • 10:30: Algemene Ledenvergadering OPG

 • 11.30: Pauze

 • 11:45: Introductie en stand van zaken PPLG (Provinciaal Programma Landelijk Gebied) door Machtelijn Tempelman en het bestuur.

 • 12:15: In het kader van de economische vitaliteit platteland zal Robert Jan Nieuwland (notarieel juridisch adviseur en rentmeester) een korte schets geven van de stand van zaken en de lobby rond NSW en Box 3.

 • 12:45: Lunch

 • 13:30: Korte introductie van Ben van Dinther, bioloog van Provincie Overijssel. Aansluitend een door hem begeleide wandeling van ca. 3,5 km over Landgoed Bruinehaar in het natuurgebied Engbertsdijksvenen. We bekijken het pilot project versterking aandachtsporten en bespreken de biodiversiteit-waarde van lanschapselementen.

 • Ca. 15:00: Afsluiting bij Café Restaurant Waaijer.

Binnenkort kunnen leden van OPG zich opgeven voor deze ALV.