Federatie Particulier Grondbezit

Federatie Particulier Grondbezit

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

Lees al het nieuws

 1. Besluit Minister Adema: Hertenkampen blijven behouden

  12 december 2023 om 15:47
  Demissionair minister Adema heeft zijn eerdere voornemen om hertenkampen te verbieden, herzien. Op 9 februari 2023 heeft de FPG bezorgdheid geuit over het dreigende verbod op hertenkampen en aandac...
  Lees meer
  scott-carroll-favQn8WgRyk-unsplash (1).jpg
 2. Voedselboscast aflevering 40 met Kien van Hövell van Landgoed Grootstal

  8 december 2023 om 12:08
  Kien van Hövell van Landgoed Grootstal is te gast in aflevering 40 van de Voedselboscast. 
  Lees meer
  forest2
 3. Kan grootschalig gangbaar boeren ook natuur inclusief?

  8 december 2023 om 11:47
  Donderdag 30 november organiseerde Het Friesch Grondbezit een themabijeenkomst in Kollum bij Reijer den Hartog. Centraal stond de vraag: Kan grootschalig gangbaar boeren ook natuur inclusief?
  Lees meer
  Reijer geschiedenis.jpg
 4. Terugblik OPG excursie en lezing "Natuurherstel en erfgoed"

  7 december 2023 om 12:35
  Afgelopen vrijdag zijn de leden van het OPG in de wereld van natuurherstel, erfgoed en historische heideakkers gedoken tijdens de lezing en excursie op landgoed het Lankheet.
  Lees meer
  Excursie
 5. Bevloeiing graslanden als levend erfgoed bekroond door Unesco

  6 december 2023 om 12:00
  Unesco heeft de historische techniek van graslandbevloeiing geplaatst op de representatieve lijst van immaterieel erfgoed. Dit levende erfgoed kan een sleutel vormen in actuele vraagstukken over wa...
  Lees meer
  Vloeiweiden.webp
 6. OPG project Landgoedbiotoop

  5 december 2023 om 13:01
  In het nieuwe jaar start het OPG in samenwerking met Landschap Overijssel met het project “Methodiek landgoedbiotoop”.Op de bij de omgevingsvisies behorende waardenkaart worden de grenz...
  Lees meer
  Boxbergen.jpg
 7. Ontwerp Utrechts faunabeleid bemoeilijkt sleutelrol grondeigenaren in natuurbeheer

  30 november 2023 om 12:00
  Op woensdag 29 november jl. heeft de Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW) het ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring (OFM) in hun vergadering besproken. Hierbij hebben ...
  Lees meer
  paul-einerhand-gIp8WnFJrSU-unsplash.png
 8. Praat mee over de inrichting van Nederland

  28 november 2023 om 17:03
  Via www.ruimteraadpleging.nl kan iedereen vanaf vandaag advies geven over de inrichting van Nederland. Deze adviezen worden betrokken bij het opstellen van een nieuwe Nota Ruimte.
  Lees meer
  Boetelerveld.jpg
 9. Particuliere pionier

  27 november 2023 om 11:29
  Vlabij Barneveld ligt landgoed Groot Bylaer dat voor de helft uit natuur en en de helft uit agrarische grond bestaat. De verdroging tast de natuur en de landbouw aan. Maar door een intensieve samen...
  Lees meer
  Groot Bylaer Maarten-Veldhuis.jpeg
 10. Europese samenwerking natuurbeheerders; focus op veengrond

  24 november 2023 om 12:38
  Op 7 en 8 november j.l. vond de international bijeenkomst van natuurbeheerders, de ELO, plaats in Amiens, Frankrijk. Tijdens deze bijeenkomst heeft regioadviseur René de Bont deelgenomen aan...
  Lees meer
  ELO.jpg
 11. Tweede Kamerverkiezingen 2023

  21 november 2023 om 10:33
  Op 22 november zijn de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De laatste Tweede Kamerverkiezingen vonden plaats in 2021. In verband met de val van het huidige kabinet zijn de verkiezingen naar voren ...
  Lees meer
  michael-fousert-9hfDD3OQtAs-unsplash.jpg
 12. Eerste Gelderse natuurinclusieve landbouwdag

  16 november 2023 om 16:47
  GPG is een van de partners van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland omdat we geloven dat dat het combineren van natuur en landbouw veel meerwaarde biedt. Op landgoederen gebeurt dit al...
  Lees meer
  grutto.png

Provinciale verenigingen

Over de Landeigenaar

De Landeigenaar is hét vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave staan boeiende interviews en bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals nieuws en informatie uit de vereniging.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar.

DL1 cover jpg.jpg