Federatie Particulier Grondbezit

Erfpacht

Dit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

FPG Dossier Erfpacht

Het erfpachtrecht is een zakelijk recht, dat geldt voor de duur waarvoor het recht is verleend. Het recht is in beginsel vrij overdraagbaar en er kan hypotheek op gevestigd worden. Erfverpachter en erfpachter kunnen vrij het rendement dat kan worden behaald overeenkomen. De overeenkomst eindigt na afloop van de afgesproken termijn. Erfpacht is voornamelijk regelend recht in tegenstelling tot pacht.


Zowel grond als gebouwen kunnen in erfpacht worden uitgegeven.


Erfpacht wordt gebruikt als beleggingsinstrument met erfpachtfinanciering als bijzondere vorm daarvan en als beheerinstrument (zogenaamde groene erfpacht).

Lees meer in Achtergronden...