Federatie Particulier Grondbezit

Thema 10: Recreatie en sport

Recreatie en sport


Natuur is waarschijnlijk de grootste attractie van Nederland. Sommige natuurgebieden trekken honderdduizenden of zelfs meer dan twee miljoen bezoekers per jaar.  Dat leidt tot discussies over de gevolgen voor de natuurkwaliteit. Maar recreatie blijkt vaak goed mogelijk, zelfs in of nabij de meest beschermde natuur, namelijk Natura 2000-gebieden. De voorbeelden in dit thema laten zien hoe recreatie en sport ten goede  komen aan natuur en landschap. 

Agrarisch gebied en bossen zijn verreweg de meest bezochte groenblauwe gebieden in Nederland. Het bezoek aan deze gebieden laat tussen 2006 en 2015 een gestage groei zien. Het bezoek van kinderen tot 12 jaar aan groenblauwe gebieden neemt echter af, vooral het bezoek aan bos, meldt het CBS.
Het bezoek aan agrarisch gebied is in 2015 ten opzichte van 2012 gestegen van 14% naar 15%. Ook bossen, natuurgebieden, rivier-, plas- en merengebieden, parken en de zee laten een stijging in bezoek zien tussen 2012 en 2015. Die stijging is voor een aantal omgevingen een voortzetting van de trend die in eerdere jaren is begonnen. Zo valt op, dat agrarisch gebied en natuurgebieden tussen 2006 en 2015 een continue gestage groei in bezoekers kennen. Voor agrarisch gebied gaat het om een toename van 10% in 2006 naar 15% in 2015, in natuurgebied groeit het bezoek geleidelijk van 4,5% in 2006 naar 6,2% in 2015. Daarmee is natuurgebied in 2015 het derde meest bezochte groengebied, op ruime afstand overigens van agrarisch gebied en bos.

Uit eerder belevingsonderzoek is bekend dat het publiek agrarisch gebied beoordeelt als minder aantrekkelijk dan bos en  natuurgebied. Omgevingen met een lagere kwaliteit (belevingswaarde, aantrekkelijkheid), zoals agrarisch gebied, hebben een belangrijke functie als recreatieve bestemming vanwege de nabijheid: voor veel mensen zijn deze gebieden vanuit huis, al wandelend of met de fiets bereikbaar. Op momenten dat mensen minder tijd hebben, moeten ze het veelal doen met wat hun omgeving te bieden heeft aan groen. Bron: Compendium voor de Leefomgeving, 5-9-2018.

Cijfers over de economische betekenis van recreatie in natuur komen uit Zeeland. De Zeeuwse natuurgebieden trokken in 2017 ruim 6,2 miljoen Nederlandse bezoekers. In totaal brachten zij 16,4 miljoen bezoeken, waarbij ze gemiddeld €11,50 uitgaven, in totaal meer dan €188,6 miljoen. Dat blijkt uit het Bezoekersonderzoek natuurgebieden Provincie Zeeland 2017 door NBTC NIPO Research in opdracht van provincie en Staatsbosbeheer op basis van een representatieve steekproef onder 3720 Nederlanders. In werkelijkheid ligt het aantal bezoekers hoger, omdat in het onderzoek geen buitenlandse bezoekers zijn meegeteld. De 33 natuurgebieden, waaronder bos, strand, natuurgebieden en recreatieplassen, kregen een gemiddelde waardering van 7,7. De hoogste waardering krijgen de kust van West-Zeeuws-Vlaanderen en de Zuidwestkust van Walcheren (8,1). Aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen geven natuurliefhebbers het meeste geld uit: €21,10 per persoon. Bron: PZC.

  1. Inleiding Recreatie en sport
  2. Buiten bewegen en sport
  3. Gidsen en routes
  4. Evenementen
  5. Groene recreatie
  6. Meer groene recreatie 

SprengenbergPaulCompier

Recreatie op landgoed Sprengenberg in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Foto: Paul Compier.