Federatie Particulier Grondbezit

Particulieren grootste eigenaar

Particulieren grootste boseigenaar


De nieuwste cijfers over het Nederlandse bos verschenen medio 2014. Het gaat om de zogenaamde 6e Bosseninventarisatie die Alterra maakt in opdracht van het Rijk omdat het Kyoto Protocol vereist dat Nederland kan laten zien hoeveel CO2 er vastgelegd wordt in hout. Ook de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO en de Europese Economische Commissie (UN-ECE) vragen boscijfers, net als de houtwerkgeverskoepel AVIH.  Alterra werkt onder leiding van Mart-Jan Schelhaas samen met Probos, het inmiddels opgeheven Bosschap en de bureaus Daamen, Silve en Van Nierop.
De eerste bosseninventarisatie beschrijft de periode 1938-1942. Het Meetnet Functievervulling, in feite de 5e Bosseninventarisatie, liep van 2001 tot 2005. Het doel om alle natuur te meten, is niet gehaald door geldgebrek. Alleen boscijfers zijn gereed gekomen. Op 3547 punten meet de 6e Bosseninventarisatie zoveel mogelijk aan boom- en terreinkenmerken, ook het eigenaarschap.

particulierengrootsteeigenaar2

Dertig procent van het bos is particulier bezit, blijkt uit de 6e Bosseninventarisatie van 2014.

De eigendomsverhoudingen zijn niet veranderd sinds de 5e Bosseninventarisatie uit 2005. Particulieren blijven met bijna 120.000 hectare de grootste boseigenaar. Dat getal ligt feitelijk nog hoger, omdat de particuliere stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe is meegeteld als natuurbeschermingsorganisatie. Nummer 2 is  Staatsbosbeheer met 99.000 hectare bos en de gemeenten komen samen met de provincies op de derde plaats met 80.000 hectare. Natuurmonumenten scoort laag omdat de organisatie weinig bos bezit en veel meer natuur. De totale bosoppervlakte in Nederland komt dus op 373.480 hectare, wat 11 procent is van de landoppervlakte.

De bijgroei schommelt al jaren rond 7,5 kubieke meter per hectare per jaar. Dat is goed voor ruim 2,7 miljoen kubieke meter per jaar in heel Nederland. De oogst ligt met 47 procent veel lager dan de bijgroei, namelijk 3,5 kubieke meter oogst per hectare per jaar ten opzichte van 7,5 kubieke meter aan bijgroei. De totale houtoogst komt daarmee op 1,3 miljoen kubieke meter per jaar.