Federatie Particulier Grondbezit

Thema 8: Fondsen

Fondsen

Landschapsfondsen en, breder, streekfondsen spelen een groeiende rol. Streekfondsen steunen projecten die het karakter van de streek versterken, het aantal bezoekers vergroten en daarmee de inkomsten uit toerisme en recreatie. De meerwaarde van een streekfonds bestaat uit een centraal aanspreekpunt voor overheden en voor initiatieven uit de regio, een bundeling van partijen zoals gebiedscollectieven, een bundeling van geldstromen, planontwikkeling, coördinatie en beheer.

  1. Inleiding Fondsen
  2. Streekrekeningen
  3. Andere fondsen
  4. Sparen en beleggen
  5. Interview: Jean-Paul Schaaij, Nationaal Groenfonds

170411_spaarvarken

Foto: Pixabay