Federatie Particulier Grondbezit

Thema 15: Kostenbesparingen

Kostenbesparingen


Besparingen op beheer bieden perspectief. Want geld dat je niet uitgeeft, hoef je niet te verdienen. Er zijn mogelijkheden, zoals met de inzet van vrijwilligers of leerlingen van onderwijsinstellingen. En dat lijkt ook ecologische voordelen op te leveren. Ga maar na: als een bosaannemer Amerikaanse vogelkers bestrijdt, maait hij eerst de hele bosschage inclusief andere soorten en spuit het volgende jaar alle groen weg met glyfosaat. Vrijwilligers daarentegen halen alleen de prunus weg. De resterende soorten maken door hun schaduwwerking opnieuw uitlopen van de prunus minder kansrijk. Als vrijwilligers of boswachters de stobben insmeren met glyfosaat scheelt dat een factor 60 vergeleken met het spuiten door een bosaannemer.

Ook uitstel van beheer drukt de uitgaven. En met bewust beleid kan dat zonder verlies van natuurkwaliteit. Wie op eigen terrein werkt, met eigen personeel en machines, kan tegen betaling soortgelijk beheer bij andere natuureigenaren uitvoeren. Nu al bieden boeren en landgoedbezitters omliggende natuureigenaren hun diensten aan. Naast inkomsten levert dat besparingen op in loonkosten en afschrijving. Samenwerking kan overal en dat blijkt. De mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput. Tot €100 miljoen per jaar kan de natuursector besparen met meer samenwerking en minder versnippering, becijferde McKinsey.

  1. Vrijwilligers
  2. Beheerkosten
  3. Samenwerking
  4. Overige besparingen
  5. Interview: Age Fennema, landgoed Middachten

180216vrijwilligers

Vrijwilligers snoeien wilgen in Wageningen. Foto: Wouter Gerritsma / Flickr