Federatie Particulier Grondbezit

Thema 17: wat overheden kunnen doen mét subsidie

Tips voor overheden

De rijkssubsidies voor natuur en landschap zijn sinds Henk Bleker fors gedaald. Dat gaat vooral ten koste van aankoop en inrichting voor het Natuurnetwerk Nederland. Diverse provincies, met Noord-Brabant voorop, vullen de tekorten aan met eigen middelen. Daar zijn goede redenen voor en dat gaat niet alleen om ecologie. Zo blijkt uit Amerikaans onderzoek dat natuurreservaten en wildgebieden de werkgelegenheid, lokale economie en inkomensontwikkeling bevorderen. In dit laatste thema aandacht voor subsidies in de groene sector.

  1. Algemeen
  2. Rijkssteun
  3. Provinciale steun
  4. Gemeentelijke steun
  5. Andere overheden
  6. Positie buitenlui versterken

subsidie

Foto: Pixabay