Federatie Particulier Grondbezit

Natuur-EHS/NNN

Dit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Natuur-EHS/NNN

FPG Dossier Natuur-EHS/NNN

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het idee is om alle belangrijke natuurgebieden in Nederland zoals de Biesbosch, de Veluwe, de Wieden/ Weerribben en de Waddenzee met elkaar te verbinden zodat één groot natuurnetwerk ontstaat. Dit om de sterke achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. De nieuw aan te leggen natuurgebieden zijn (voormalige) landbouwgronden die (gesubsidieerd) worden omgezet naar natuur.

Er is bij de recente herijking van de EHS niet vastgelegd wanneer het project klaar moet zijn, wel zal een tussenevaluatie plaatsvinden in 2016. Ook wordt de realisatie van de EHS nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van de provincies. Bij de laatste hervorming van de EHS is deze omgedoopt tot Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Ons Nationaal Natuur Netwerk maakt deel uit van een groter (Europees) ecologisch netwerk. De terreinen die in dit netwerk zijn opgenomen, zijn de Natura2000-gebieden.

Meer over de achtergronden van de EHS...

Nieuws Natuur-EHS/NNN

 1. Draagvlak voor de wolf neemt af

  April 15, 2024
  Minder dan de helft van de Nederlandse bevolking vindt dat de wolf welkom is in Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek van miniser Chirstianne van der Wal heeft laten uitvoeren in september 2023.&...
  Read more
  wolf-face public domain.jpg
 2. Particuliere grondeigenaren maken verschil in transitie landelijk gebied

  April 11, 2024
  FPG doet een oproep aan een nieuw kabinet om particuliere grondeigenaren meer te betrekken bij beleidsthema’s waarbij zij kunnen bijdragen aan belangrijke waarden in het landelijk gebied: voe...
  Read more
  michael-fousert-9hfDD3OQtAs-unsplash.jpg
 3. Voorstel nieuw stelsel box 3 Inkomstenbelasting in strijd met Natuurschoonwet

  April 11, 2024
  De Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB) en Bewoond Bewaard (BB) hebben Folkert Idsinga (NSC) om aandacht gevraagd voor een strijdighe...
  Read more
  IMG_0653.JPG
 4. Verlenging inlevertermijn vaststellingverzoek Subsidieregeling groene boa 2023

  April 5, 2024
  Door een vertraging van het ministerie van Justitie en Veiligheid is de inlevertermijn voor het vaststellingsverzoek van subsidie voor groene boa's verlengd naar 1 mei 2024.
  Read more
  Boa.jpg
 5. Spanning tussen efficiëntie en de wensen van de samenleving - De Landeigenaar #1 2024

  April 4, 2024
  Het eind maart verschenen nummer van De Landeigenaar heeft als thema ‘Spanning tussen efficiëntie en de wensen van de samenleving’. Daarin vertelt veehouder Reijer den Hartog hoe i...
  Read more
  DL1 cover jpg 2 .jpg
 6. Landgoeddag 13 april 2024 op Landgoed De Olmenhorst - Komt u ook?

  April 4, 2024
  Op 13 april 2024 is het zover; de voorjaarseditie van de Landgoeddag. Met veel enthousiasme kunnen we aankondigen dat we op 13 april te gast zijn op Landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek in Noord-H...
  Read more
  2022 03 21 Koeien-stikstofartikel.jpg
 7. Liefde voor het landgoed: nieuwe serie over landgoederen op MAX

  April 3, 2024
  Vanaf vrijdag 12 april 2024 volgen we in Liefde voor het Landgoed 6 bijzondere bewoners van particulier kastelen en buitenplaatsen in Nederland. Zij hebben de missie om het familielandgoed te behou...
  Read more
  Liefde voor het landgoed.png
 8. Hoe leg je nieuw bos aan?

  March 29, 2024
  We gaan in Nederland 37.000 ha nieuw bos aan te leggen volgens de bossenstrategie. Maar hoe doe je dat? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende bebossingsmethoden?
  Read more
  Middachten bospad.JPG
 9. Bevloeiing van graslanden: Bekroonde techniek als sleutel voor droogte en biodiversiteit

  March 17, 2024
  Recentelijk is bevloeiing van graslanden gerekend tot UNESCO World Heritage. Eric Brinckmann, auteur van “Stromend Landschap”, LESA onderzoeker en directeur van landgoed het Lankheet be...
  Read more
  ries-bosch-YbWpQxInC-U-unsplash.jpg
 10. Voor welke uitdagingen staat de landgoedsector?

  March 17, 2024
  Duurzaamheid en klimaatverandering vormen de grootste uitdagingen voor de Nederlandse landgoedsector, zowel op de korte als op de lange termijn. Voor samenwerking met TBO’s loopt niemand warm...
  Read more
  1181x750_landscape_najaar-2015_Jeanne-Jacqueline-van-Dijk-van-’t-Velde-jonkvrouw-Rademacher-Schorer-
 11. Europese parlement stemt in met Natuurherstelwet

  March 11, 2024
  Het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet goedgekeurd. Daarmee lijkt er een eind te komen aan een van de langste en zwaarbevochten plannen in de Europese Unie.
  Read more
  heideherstel Buurserzand.jpg
 12. FPG zienswijze ten aanzien van Ontwerp NPLG

  February 27, 2024
  Van 16 januari tot en met 26 februari werd het onderwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage gelegd. FPG heeft namens haar leden een zienswijze ingediend. Die kunt u hier volledi...
  Read more
  IMG_0653.JPG