Federatie Particulier Grondbezit

Natuur-EHS/NNN

Dit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Natuur-EHS/NNN

FPG Dossier Natuur-EHS/NNN

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het idee is om alle belangrijke natuurgebieden in Nederland zoals de Biesbosch, de Veluwe, de Wieden/ Weerribben en de Waddenzee met elkaar te verbinden zodat één groot natuurnetwerk ontstaat. Dit om de sterke achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. De nieuw aan te leggen natuurgebieden zijn (voormalige) landbouwgronden die (gesubsidieerd) worden omgezet naar natuur.

Er is bij de recente herijking van de EHS niet vastgelegd wanneer het project klaar moet zijn, wel zal een tussenevaluatie plaatsvinden in 2016. Ook wordt de realisatie van de EHS nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van de provincies. Bij de laatste hervorming van de EHS is deze omgedoopt tot Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Ons Nationaal Natuur Netwerk maakt deel uit van een groter (Europees) ecologisch netwerk. De terreinen die in dit netwerk zijn opgenomen, zijn de Natura2000-gebieden.

Meer over de achtergronden van de EHS...

Nieuws Natuur-EHS/NNN

 1. Werkconferentie stages - VBNE

  April 20, 2024
  Op 2 april j.l. heeft de werkgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt van VBNE de tweede werkconferentie stages georganiseerd. Doelen van deze werkconferenties zijn: duidelijkheid creëren over de ei...
  Read more
  Werkconferentie VBNE 2 april.jpg
 2. Terugblik Commissiedebat Box 3

  April 18, 2024
  Op 18 april vond in de Tweede Kamer het Commissiedebat Box 3 plaats waarin het nieuwe voorstel van Box 3 werd besproken naar aanleiding van de reacties op de internet consultatie die eerder dit jaa...
  Read more
  Tweede Kamer der Staten-Generaal.jpg
 3. Landgoeddag de Olmenhorst groot succes!

  April 17, 2024
  Op zaterdag 13 april vond in Lisserbroek de eerste Landgoeddag van 2024 plaats. Op de prachtige locatie van landgoed de Olmenhorst van de familie De Clercq ontving de Jongeren Particulier Grondbezi...
  Read more
  De Olmenhorst 4.jpg
 4. Doorpakken op vermindering van de beschermde status wolf

  April 17, 2024
  In mei 2022 heeft de FPG het voortouw genomen en een position paper over de wolf aangeboden aan de minister. 
  Read more
  Wolf-ff171ba7.jpg
 5. Draagvlak voor de wolf neemt af

  April 15, 2024
  Minder dan de helft van de Nederlandse bevolking vindt dat de wolf welkom is in Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek van miniser Chirstianne van der Wal heeft laten uitvoeren in september 2023.&...
  Read more
  wolf-face public domain.jpg
 6. Particuliere grondeigenaren maken verschil in transitie landelijk gebied

  April 11, 2024
  FPG doet een oproep aan een nieuw kabinet om particuliere grondeigenaren meer te betrekken bij beleidsthema’s waarbij zij kunnen bijdragen aan belangrijke waarden in het landelijk gebied: voe...
  Read more
  michael-fousert-9hfDD3OQtAs-unsplash.jpg
 7. Voorstel nieuw stelsel box 3 Inkomstenbelasting in strijd met Natuurschoonwet

  April 11, 2024
  De Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB) en Bewoond Bewaard (BB) hebben Folkert Idsinga (NSC) om aandacht gevraagd voor een strijdighe...
  Read more
  IMG_0653.JPG
 8. Verlenging inlevertermijn vaststellingverzoek Subsidieregeling groene boa 2023

  April 5, 2024
  Door een vertraging van het ministerie van Justitie en Veiligheid is de inlevertermijn voor het vaststellingsverzoek van subsidie voor groene boa's verlengd naar 1 mei 2024.
  Read more
  Boa.jpg
 9. Spanning tussen efficiëntie en de wensen van de samenleving - De Landeigenaar #1 2024

  April 4, 2024
  Het eind maart verschenen nummer van De Landeigenaar heeft als thema ‘Spanning tussen efficiëntie en de wensen van de samenleving’. Daarin vertelt veehouder Reijer den Hartog hoe i...
  Read more
  DL1 cover jpg 2 .jpg
 10. Landgoeddag 13 april 2024 op Landgoed De Olmenhorst - Komt u ook?

  April 4, 2024
  Op 13 april 2024 is het zover; de voorjaarseditie van de Landgoeddag. Met veel enthousiasme kunnen we aankondigen dat we op 13 april te gast zijn op Landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek in Noord-H...
  Read more
  2022 03 21 Koeien-stikstofartikel.jpg
 11. Liefde voor het landgoed: nieuwe serie over landgoederen op MAX

  April 3, 2024
  Vanaf vrijdag 12 april 2024 volgen we in Liefde voor het Landgoed 6 bijzondere bewoners van particulier kastelen en buitenplaatsen in Nederland. Zij hebben de missie om het familielandgoed te behou...
  Read more
  Liefde voor het landgoed.png
 12. Hoe leg je nieuw bos aan?

  March 29, 2024
  We gaan in Nederland 37.000 ha nieuw bos aan te leggen volgens de bossenstrategie. Maar hoe doe je dat? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende bebossingsmethoden?
  Read more
  Middachten bospad.JPG